Seminář Sourozenecké vztahy

Sdružení UŽ TI ROZUMÍM! pořádá ve čtvrtek 24. října 2013 v prostorách pražského Domu armády Praha (DAP, Vítězné náměstí 4/684, Praha 6) od 17.00 hodin setkání s názvem "Sourozenecké vztahy". Setkání uvádí následovně:

 

Rodičovství je velmi složitý úkol, i když je dítě zdravé a všechno je v pořádku. Pokud je handicapované, všechno se stává mnohem těžším a - a když má rodič dětí víc, musí najednou řešit problémy, které si dříve nedovedl vůbec představit. Jak se k dětem chovat? Má preferovat handicapované dítě a dát mu více času a péče, kterou potřebuje? Nebo se má věnovat oběma stejně, aby zdravé dítě na rodinnou situaci nedoplácelo? Objevují se zásadní otázky, které vyvolávají emoce - a na které je třeba hledat takovou odpověď, která bude nejméně špatná...


Pokusíme se společně s vámi na některé z těchto otázek najít odpovědi. Jako již tradičně bude na přednáškovou část navazovat dostatečně velký prostor pro diskusi na témata, která vás zajímají. Využijte možnosti zeptat se odborníka, ale i ostatních účastníků, na to, jak čelí své složité životní situaci. Sdílejte spolu s námi své zkušenosti a podpořte se vzájemně.

Na programu budou tato témata:
- Sourozenci - spolupráce nebo rivalita
- Jak může rodič přispět k dobrým sourozeneckým vztahům a naopak
- K čemu je užitečné mít sourozence?
- Handicapované dítě a zdravý sourozenec, zdravé dítě a handicapovaný sourozenec

Seminář povede zkušená psycholožka a psychoterapeutka, paní MUDr. Halka Korcová.

 

Věříme, že setkání může být užitečné i pro Vás, cena semináře je 250,- Kč a přihlásit se můžete zde.