Publikační činnost

Naším cílem je informovat veřejnost o Downově syndromu v co největší možné míře, aby i ostatní lidé věděli, co osoby s DS potřebují, co chtějí a jak se k nim mají chovat. Dlouhodobě vydáváme časopis PLUS 21, ale i další publikace.

 

Časopis PLUS 21

Časopis PLUS 21 vychází od roku 2000 v nákladu 1000 ks na jedno číslo. Slouží k výměně informací a zkušeností rodin dětí s Downovým syndromem. Navazuje na dřívější Zpravodaj Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, který začal vycházet v roce 1996. S barevnou obálkou se objevil roku 2006. Ve schránce jste jej dosud mohli najít třikrát ročně. Od počátku byla šéfredaktorkou PharmDr. Anna Kopecká CSc. Od roku 2020 je šéfredaktorkou Mgr. Hanka Karhanová. Časopis pod jejím vedením vychází v celobarevném provedení. Od roku 2021 plánujeme časopis vydávat každé čtvrtletí, tj. 4x ročně. Více informací o časopisu najdete zde.

 

Publikační činnost

Průběžně po celou dobu existence spolku vydáváme různé publikace týkající se Downova syndromu. Námi vydané publikace najdete zde.