Víkendové aktivity

Kromě docházkových aktivit pořádáme i víkendové aktivity, abychom naše služby mohli nabídnout i rodinám, které nebydlí v Praze či blízkém okolí.

 

Přednáška o inkluzi Mgr. Lenky Hečkové

Skupinka „Naše Maličké“

Rodiče přichází s nejmenšími dětmi od narození do 10 let. Učí se ve skupině, jak rozvíjet své dítě v domácím prostředí, čemu se věnovat, dozvědí se i o nutné lékařské péči typické pro toto postižení. Součástí skupinové terapie je také pravidelná sociálně-právní poradna, kde se dozvědí, jak využít finanční podporu státu, na co mají nárok a kde požádat. Pro nejmenší děti je připraven program „láska v rukách“ pod vedení Mgr. Kristíny Bejšákové, pro větší muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Jermářovou. Při individuálních terapiích (logopedie s Mgr. Lenkou Němečkovou a rozvoj kognitivních funkcí/matematika s Mgr. Denisou Benešovou) se učí dovednosti nutné k integraci do MŠ a ZŠ. Na každém setkání se snažíme zajistit přednášku odborníků či lektorů pro rodiče. 

 

Muzikoterapie na Setkání Maličkých

Lektoři:

Mgr. Lenka Němečková – logopedie

Mgr. Denisa Benešová – matematika

Mgr. et Mgr. Kristina Bejšáková – masáže kojenců, raná péče

Mgr. Jarmila Jermářová - muzikoterapie

 

Tato aktivita vzhledem k velkému počtu účastníků probíhá v pronajatých prostorech Speciálně pedagogického centra Štíbrova v Praze 8 a to obvykle druhou sobotu v měsíci vyjma měsíce března, kdy se koná zimní pobyt na Modřínu, a letních prázdnin.

 

 

 

Skupinka Školáci

Skupinka „Školáci“

Je určena pro děti mladšího školního věku a jejich rodiče. Rodiče ve skupince řeší problémy se školním vzděláváním a integrací předáváním vlastních zkušeností a konzultací s odborníky. Pro děti je pravidelně připravena muzikoterapie a zdravotní pohybová výchova se zaměřením na správné držení těla a posilování svalů problematických ve vazbě na DS. Prostřednictvím různých pohybových technik mohou děti vyjádřit své pocity a současně zábavnou formou rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. Dále se mohou věnovat různým výtvarným technikám, které též podporují rozvoj motoriky.

 

 

 

Výlet mládežníků na hrad Veveří, Brno 2020

Skupinka „Mládež“

Skupinka pro mladé lidi s DS. Po úspěšně absolvovaném prvním samostatném pobytu „Krok k samostatnosti“, v roce 2012, vznikla mládežnická skupinka. Kromě vzájemného setkávání má skupina za cíl i další rozvoj mladých lidí s DS v oblasti samostatnosti, pracovních návyků a tělesné zdatnosti.

 

Víkendový pobyt na chatě Lužanka, 2020

Pořádáme jednodenní i celovíkendová setkání na různých místech v ČR. V roce 2020 jsme takto strávili víkend na chatě Lužanka v Lužických horách. Pro rok 2020 jsme pořádali cyklus jednodenních výletů "Poznej moje město". Navštívili jsme tak kromě Prahy i Plzeň a Brno.