Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením aneb vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Přetiskujeme výzvu o.s. Rytmus, které letos znovu pořádá kurs nazvaný Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením aneb vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností. Ten v minulosti absolvovali i rodiče některých dětí s Downovým syndromem a mají s ním ty nejlepší zkušenosti.


Co Vám kurz přinese?

  • Inspiraci od lidí, kterým se podařilo prosadit změny
  • Nejnovější informace z oblasti vzdělávání a  sociálních služeb
  • Znalosti, praktické dovednosti a sebedůvěru k obhajování práv lidí s postižením

Program kurzu

  • Realizátoři kurzu se inspirovali vzdělávacím programem „Partners in Policymaking", který vznikl v USA v roce 1987 a měl zásadní vliv na  rozvoj hnutí rodičů a sebeobhájců za práva lidí s postižením. Program zahrnuje následující oblasti:
  • Historie vnímání lidí s postižením, vznik a rozvoj služeb a hnutí rodičů, legislativní opora v ČR
  • Inkluzívní, tj. společné vzdělávání v běžné škole, jeho výhody pro děti s postižením, základní strategie pro začleňování, role rodičů v procesu vzdělávání, co od vzdělávání dětí s postižením očekáváme
  • Plánování zaměřené na člověka, základní nástroje a jejich využití pro každodenní život
  • Komunitní sociální služby, koordinace a financování podpory
  • Pomůcky pro usnadnění komunikace
  • Rodiče a sebeobhájci jako partneři, budování koalic, prezentace řešení na úřadech

Kurz byl realizován v minulém roce. Přečtěte si zpětné vazby od rodičů, kteří se již kurzu zúčastnili v článku Hlasy rodičů dětí s postižením jsou slyšet.

 

Organizace kurzu

Kurz tvoří 6 dvoudenních setkání, která se uskuteční vždy v sobotu a  neděli v Brně ( místo upřesníme ). Jedná se o termíny : 14.- 15.9., 12.-13.10, 9.-10.11., 7.-8.12.2013, 11.-12.1. a 15.-16.2.2014 .

Účastníkům budou k dispozici tištěné i elektronické materiály.

 

Závazné přihlášky spolu s motivačním dopisem posílejte prosím elektronicky na adresu vladislava.krskova@rytmus.org. Nezapomeňte prosím popsat důvody, kvůli kterým se do kurzu hlásíte, a  jak myslíte, že budete moci nabyté vědomosti zúročit do budoucna ve prospěch lidí s postižením. Předpokladem je účast na všech šesti setkáních.

Kurz pořádá občanské sdružení Rytmus.

Uspořádání kurzu je umožněno díky grantu nadace Open Society Foundations.

 

Původní článek