obr4share

Mise a cíle

Down Syndrom

Mise a cíle

Kdo jsme

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s. byla založena roku 1996 a od té doby se snaží o zlepšení života osob s Downovým syndromem a jejich rodin.

 

V současnosti sdružuje 318 rodin vychovávajících děti s Downovým syndromem. Umožňuje jim setkávat se, rozšiřovat své znalosti a předávat si zkušenosti se zvládáním této životní situace. Snaží se také o dialog s odbornou veřejností, který má zlepšit podmínky pro rozvoj dětí s Downovým syndromem - od nejranějšího věku až do dospělosti. Přímo pracuje s dětmi s Downovým syndromem a pomáhá při jejich integraci do předškolních a školních zařízení i do společnosti.

 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem prosazuje principy občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením. Obhajuje práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje poradenství v sociálně právní problematice. Snaží se též o nezkreslené a pozitivní informování širší veřejnosti o problematice Downova syndromu. V neposlední řadě pak spolupracuje s organizacemi a odbornou veřejností podobného zaměření v Česku i v zahraničí.

Mise a cíle

Z naší historie

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je občanské sdružení s celostátní působností a bylo založeno ustavující členskou schůzí v září roku 1996.

 

Do konce roku 2004 formálně fungovalo při Speciálním pedagogickém centru (SPC) a Speciální mateřské škole, Štíbrova 1691, Praha 8. Později, v letech 2005-2008, sdružení působilo na adrese Gen. Janouška 1060 v Praze 9. Na podzim roku 2008 získalo na základě podnájemní smlouvy s o.s. Heřmánek vlastní prostory na adrese Vybíralova 969, 198 00 Praha 9 - Černý most. Ty po rozsáhlé rekonstrukci využívá dodnes - od srpna 2013 na základě podnájemní smlouvy s MČ Praha 14.

 

V roce 2009 jsme aktualizovali své stanovy a přejmenovali občanské sdružení z dřívějšího názvu Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem na Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. V roce 2014 jsme se transformovali dle nového občanského zákoníku v zapsaný spolek.

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ