obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Tisková informace k divadelnímu projektu Návrat mladého prince

Ojedinělý divadelní projekt, který se snaží prostřednictvím mladých lidí s Downovým syndromem a jejich neokázalým vystupováním na jevišti vyjádřit důležité humánní myšlenky s nadčasovým poselstvím. Svou bezprostřední a bezelstnou existencí dávají oni sami těmto myšlenkám nový rozměr a potvrzují jejich pravdivost.


Divadelní představení „Návrat mladého prince" bylo vytvořené na základě stejnojmenné knižní předlohy argentinského spisovatele Alejandra Guillerma Roemmerse. Kniha, stejně tak jako autor, je u nás poněkud neznámá přesto, že se jedná o velmi uznávaného a oceňovaného autora a dílo, které vyšlo již ve více než patnácti jazycích a zemích světa ( v ČR v r. 2012 vydal Garamond). Roemmers je autorem básnických sbírek, za něž dostal například v r. 2008 cenu španělského PEN klubu a v r.2009 cenu Miguela Hernandeze za básnickou tvorbu. Sdružení argentinských spisovatelů ho jmenovalo Velvyslancem argentinské literatury. Je také místopředsedou a čestným předsedou Amerického básnického svazu.
Jeho dílo „Návrat mladého prince" je inspirováno knihou slavnějšího Antoine de Saint-Exupéryho a volně na něj navazuje. Stejně jako malý princ i Roemmersův mladý princ přichází na Zemi, aby zde postupně objevoval hodnoty, které jsou základem civilizovaného lidského společenství, tj. lásku, přátelství, vztah k rodině, společnosti, přírodě. U Roemmersova hrdiny rozeznáváme nejen jeho věkový, ale také myšlenkový a časový posun. Nejen, že je starší a tudíž i hloubavější, ale také jeho návrat je aktuálnější, proto při svém putování naráží mnohem víc na současné problémy. A je úplně jedno, že se odehrávají ve vzdálené Patagonii, kam autor umístil děj svého příběhu.
Během cesty téměř opuštěnou horskou krajinou najde řidič při okraji silnice spícího chlapce. Postupně se snaží zjistit kdo je, kde se vzal na tak odlehlém místě a proč se vlastně na Zem vrátil. Trpělivě odpovídá na jeho zvídavé otázky, na které, jak později zjistí, zná chlapec již dávno správné odpovědi. Pochopí, že díky jeho zvídavosti poznává lépe své okolí i sám sebe.
Hra Návrat mladého prince je o lásce a pochopení, o tom, jak těžké je uchovat si až do dospělosti dětskou nevinnost. Oslovuje nejen mladou generaci, ale i dospělé, kteří již zapomněli, v čem spočívá pravé štěstí a smysl života.
V roce 2009 nastudovala režisérka Olga Strusková s hercem Janem Zadražilem a dětmi s Downovým syndromem z celé ČR představení "Chlapec z planety D.S.", které vzniklo na motivy knihy Malý princ a setkalo se s nečekaným úspěchem a řadou repríz. Nastudováním a uvedením divadelního představení „Návrat mladého prince" chce znovu propojit svět lidí s D. S. se světem tzv. majoritní společnosti.

 

„Zapojením mladých lidí s D.S. do projektu se snažím rozvinout jejich potenciál neverbálních vyjadřovacích schopností a ukázat tak většinové společnosti, že i oni jsou schopni prostřednictvím umění snadněji komunikovat s okolním světem.
Společná práce s profesionály jim pomáhá rozvíjet nejen komunikační schopnosti, ale vede je k lepšímu sebepoznání a vzájemné úctě. Domnívám se, že takovéto pojetí divadelního zpracování odpovídá přesně obsahové náplni Roemmersova humanistického díla, a že bude obohacením české divadelní scény o nový interpretační prvek.
Jsem ráda, že pozvání ke spolupráci na tomto projektu přijal po několika letech opět Jan Potměšil, který se pro tyto mladé lidi stal nejen rádcem, ale i kamarádem, stejně tak jako dosud méně známý začínající herec Jiří Roskot. Jeho velmi blízký kontakt a bezprostřední, velice empatická komunikace s mladými herci s Downovým syndromem mě přesvědčila v názoru, že když se jim dá šance ukázat, co v nich je, dovedou to ocenit a snaží se, jak nejlépe mohou. Prostřednictvím společné práce na jevišti jsem mohla také pozorovat jejich osobnostní růst a v několika případech i nabývání sebejistoty. Ať už je výsledek našeho společného snažení hodnocen jakkoliv, mě osobně stálo toto divadelní dobrodružství za opětovně vynaloženou námahu."
                                                            Olga Strusková, režisérka

Vršovické divadlo MANA hodlá Návratem mladého prince pokračovat v dosud zavedené dramaturgii, tj. v uvádění kvalitních textů s výrazným duchovním přesahem a šíření humanistických myšlenek. Prostřednictvím divadelního umění působit pozitivně na dospělé i mladší publikum a oslovovat je ve svém domácím prostředí odpovídajícím komorním způsobem s důrazem na silný osobní prožitek."

                                                           David Frýdl, dramaturg a šéf divadla


Představení vzniklo jako koprodukce Vršovického divadla Mana a Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. za podpory Státního fondu kultury ČR, MHMP Praha, NČLF, Nadace KPMG, NŽÚ, SUKUS, o.s,. Centrum Mana, z.s. a Církve československé husitské.
Premiéra se uskuteční 15.11. ve Vršovickém divadle Mana, předpremiéra 11.11. v Paláci Akropolis v rámci podzimní části festivalu Integrace slunce.

 

Hrají: Jan Potměšil, Jiří Roskot a mladí lidé s Downovým syndromem. Překlad Ondřej Nekola, dramaturgie David Frýdl, výtvarník scény Martin Vlček, kostýmy Květa Šindelářová, hudba Swetja, pohybová spolupráce Lída Jánská, produkce Vlasta Rydlová, asistentky Radka Dvořáková, Jarka Tesková a Anděla Bednářová, manažerka projektu Lenka Kratochvílová, scénická úprava a režie Olga Strusková.

 

Tiskovou informaci si můžete stáhnout zde:

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ