Sociálně-právní poradna

Zda najdete základní informace týkající se sociálně-právních témat, a to zejména:

Chcete vědět na jakou podporu máte jako rodina pečující o dítě s Downovým syndromem nárok a jak to funguje v praxi? Potřebujete poradit ve věcech příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, průkazu osoby se zdravotním postižením, parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením, důchodů a dalších souvisejících otázek.

Potřebujete pomoci sepsat odvolání či jiný opravný prostředek? (V tomto případě mne prosím kontaktujte včas, ideálně hned, jak obdržíte rozhodnutí. Ráda pomohu, ale díky svému vytížení nemohu zaručit reakci ze dne na den). 

Máte otázky ohledně začlenění Vašeho dítěte do školky či školy? Potřebujete poradit ohledně inkluze či speciálního školství nebo řešíte nějaký konkrétní problém?

Máte otázky ohledně podpory při rozhodování a svéprávnosti? Nebo řešítě jiná témata?

 

S konkrétními dotazy se můžete obracet na naši rodičovskou poradnu:

Poradna je pro všechny členské rodiny „zdarma“ a společnost ji financuje ze svých zdrojů. Rádi Vám poradíme ve věcech sociálně-právních, v oblasti školské problematiky a rovných příležitostí, základních lidských práv a problematiky diskriminace, otázek týkajících se svéprávnosti a podpoře při rozhodování či dalších témat, která se Vás v souvislosti s výchovou a podporou dítěte či dospělého s DS dotýkají.