Sportovní klub Jedenadvacítky

Naši sportovci na závodech Emil Open

Sportovní oddíl Jednadvacítky jsme založili v roce 2018. Jmenuje se symbolicky Jednadvacítky, je registrovaný v Hnutí speciálních olympiád.

Jeho zřizovatelem je náš spolek a kontaktní osobou Ing. Monika Melzerová.

 

V lednu 2019 jsme začali účastí na Zimních hrách Hnutí speciálních olympiád a lyžařským soustředěním v Albrechticích. V září jsme se zúčastnili workshopu na FTVS na téma Rytmická gymnastika a začali jsme s jejími základy. Do Vánoc jsme nacvičili nejjednodušší sestavy s míči, švihadly a stuhou.

 

Na jaře nás zastavila Corona krize, ale v létě jsme se sešli na plánovaném soustředění v Rumburku a zúčastnili se Národních her Speciálních olympiád v atletice.

 

Naši sportovci na plaveckých závodech v Trenčíně

Oddíl jsme zřídili v rámci podpory inkluze. Umožňuje všem, kteří pravidelně sportují účast na soutěžích Speciálních olympiád. Sdružuje děti, mládež, dospělé, kteří jsou zapojení do sportovních aktivit v běžných oddílech a nabízí i možnost účasti na společných trénincích a soustředění. Věnujeme se především koordinačním cvičením s využitím prvků a náčiní moderní gymnastiky (stuhy, švihadla, míče, kužely, obruče), atletice (hod míčkem, hod minioštěpem, vrh koulí, skok z místa). Rádi si zahrajeme bowling a bocca. Individuálně podporujeme lyžování a plavání. Účastníme se pravidelně plaveckých soutěží na Slovensku, v Trenčíně, společně lyžujeme v Albrechticích a na Modřínu. V rámci setkání mládeže chodíme na výlety.

 

Máte-li zájem stát se členem, můžete se přihlásit na emailu info@downsyndrom.cz