Společná výzva: Společná STOPA

Milí rodiče, milí přátelé, milí příznivci, 

 

zapojte se s námi do ponožkové výzvy a vytvořte s námi unikátní společnou stopu. Na dálku a navzdory epidemii COVID-19, která nás všechny oddělila a znemožnila nám společnou akci na oslavu Světového dne Downova syndromu. 

 

Od pondělního rána 16. března 2020 až do soboty 21. března 2020 do 2:13 hodin odpoledne nám můžete posílat fotografie vašich nožek v rozdílných ponožkách. K fotografii prosím připište, kde jste ji pořídili, kolik nohou se zapojilo a kolik centimetrů měří všechna vyfocená chodidla dohromady (například Praha-10-220 cm). My pak všechny délky sečteme. Společně tak vytvoříme unikátní společnou stopu. Následně 21. 3. ve 3:21 odpoledne vyhlásíme, kolik nohou se do naší výzvy zapojilo a jak dlouhou stopu jsme společně vytvořili. Výsledky budou zveřejněny na našich webových stránkách a našem facebooku. 

 

Fotografie s komentářem posílejte na mail downsyndrom@centrum.cz nebo zveřejňujte prostřednictvím facebookové události Společná STOPA na facebooku DownSyndrom CZ, kam je můžete sami nahrávat. Fotografie budou zveřejňovány jak na webových stránkách www.downsyndrom.cz, tak na facebookových stránkách. 

 

Ponožkové akce se již tradičně konají v rámci každoročních oslav Světového dne Downova syndromu na podporu lidí s Downovým syndromem vždy 21. března. Poukazují na originalitu spočívající v odlišnosti. Pár ponožek otočených k sobě patami také tvoří písmenko X, které symbolizuje jednadvacátý chromozom, tedy ten, jehož ztrojení je podstatou Downova syndromu.  Podporu lidem s Downovým syndromem nošením rozdílných ponožek 21. března tradičně vyjadřují celé školní, školkové i pracovní kolektivy.


Těšíme se, že se k nám přidáte a vytvoříme společně skutečně dlouhou stopu! 

 

Již podeváté se letos pod záštitou Organizace spojených národů připomíná 21. březen jako Světový den Downova syndromu (World Down Syndrome Day / WDSD). Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie 21. chromozomu. Proto se slaví právě 21. den 3. měsíce. Světový den Downova syndromu je příležitostí pro několik milionů osob s Downovým syndromem, pro jejich rodiny, blízké a přátele po celém světě poukázat na pozitivní i problematické aspekty, které s sebou přináší život s chromozomem navíc. Téma letošních oslav zastřešuje motto "My se rozhodujeme" („We decide"). Cílem je poukázat na skutečnost, že všichni lidé s Downovým syndromem by se měli, stejně jako ostatní, s případnou adekvátní podporou plně účastnit rozhodování o záležitostech ovlivňujících jejich životy. Jejich smysluplná participace je základním principem lidských práv, podporovaným Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

 

Výbor DownSyndrom CZ