Výtvarná soutěž na téma Svět mýma očima

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Jiří Šedý vyhlašují
10. ročník mezinárodní literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého „Nejsem na světě sám".

 

TÉMA: SVĚT MÝMA OČIMA

 

Kategorie: 4 - 10 let,  11 - 15 let,  16 a více let
Příspěvky do výtvarné soutěže posílejte ve formátu A4.

 

Příspěvky do soutěže zasílejte na adresu: PhDr. Vlasta Šedá, Vinohrady 1997, 432 01 Kadaň, Czech Republic. Příspěvky do soutěže se nevracejí.

Ukončení soutěže: 31. 10. 2018

Slavnostní vyhlášení výsledků: 6. 12. 2018 v 17,00 hod. v prostorách Františkánského kláštera v Kadani.