Beseda se studenty UK na téma Jak se žije lidem s postižením?

Malíř a spisovatel Jiří Šedý a jeho maminka Vlasta Šedá vás zvou na besedu se studenty Univerzity Karlovy na téma "Jak se žije lidem s postižením?" Přijďte a zapojte se do besedy dne 7. listopadu v 16:00 v prostorách Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy na adrese Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.