Reakce malíře a spisovatele Jiřího Šedého na výroky pana prezidenta o inkluzi

Moji milí přátelé,

velice mne zranila slova pana prezidenta a  odpusťte mi, že nemohu jinak a  musím se za nás za všechny postavit. Zvažoval jsem, jak to udělat a  řekl jsem si, když napíšu tato slova a  budu se snažit svojí modlitbou pomoci nám všem, že se to přeci nějak podaří. Neznám žádný jiný způsob, jak to udělat. Nechci se cítit bezmocný a pouze přihlížet. Tak jsem usedl a psal. Snad moje upřímná, i když asi ne tak moc moudrá slova, mi pomohou nacházet rovnováhu. Vím, že jiní lidé dělají podstatně více než já. Ale snažím se ze všech svých sil.

Váš Jiří Šedý
18. ledna 2015

 

 

MODLITBA

Jiří ŠEDÝ

 

Modlím se, aby ti, kteří mají pocit, že my lidé jiným způsobem obdarovaní, jsme na světě zbyteční si uvědomili, že naše přítomnost zde na této krásné planetě Zemi jim pomáhá nacházet morální životní hodnoty.

 

Modlím se, aby ti, kteří potlačují naši svobodu, si uvědomili, že právě svobodu potřebujeme pro náš plnohodnotný život.

 

Modlím se, aby ti, kteří nechápou, že máme talent, nadání, svoje přání a touhy pochopili, že můžeme a umíme rozdávat radost, lásku a  přátelství.

 

Modlím se, aby ti, kteří odpírají naše vzdělání spolu s ostatními, pochopili, že pomůžeme našim spolužákům obohacovat jejich život rovnocenně, jako oni obohacují život náš.

 

Modlím se, aby ti, kteří odmítají naši přítomnost, podceňují nás a  dokonce se nám i posmívají, poznali, že jsme krásní lidé, kteří milují, nabízejí přátelství a zraňuje je lítost a odmítání.

 

Modlím se, aby ti, kteří nezvažují svoje slova a svými výroky ponižují naši lidskou důstojnost, si uvědomili, že se mihnutím oka mohou stát jedněmi z nás.

 

Modlím se i za Vás, pane prezidente Miloši Zemane.