2. Benefiční koncert pro děti se zdravotním postižením ze ZŠ Ružinovská

Partnerské základní školy Ružinovská a sv. Augustina srdečně zvou 12. června v 17 hodin na koncert do kostela sv. Tomáše v Praze 1. Slovem provede paní Táňa Fischerová, patronka koncertu. Cílem večera je nejen diváky pobavit, ale také pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž bude věnován výtěžek z dobrovolného vstupného na zajištění dovybavení multi-mediální technikou.

 

Vyslechneme si skladby jak profesionálních hudebníků, jakými jsou Kateřina Jansová - flétna a Martina Přibylová - cembalo, tak program připravený žáky obou škol. Děti z hudebního kroužku školy sv. Augus-tina zazpívají výběr dětských písní pod vedením Ivy Ryzové, která se během slavnostního večera představí také jako profesionální sopranistka. Pod vedením paní učitelky Lenky Klupákové nám předvedou své hudební nadání i děti se zdravotním postižením, které se vzdělávají v ZŠ Ružinovská.

 

„Když slyšíte zpívat děti s mentálním postižením, autismem, jejichž deficitem je v mnoha případech opožděný vývoj řeči nebo nemluví téměř vůbec, prožíváte v životě velmi cennou chvíli. Je nejen úžasné, jak děti zpívají, ale i jak citlivě dokážou hudbu vnímat. Jejich výkon je vždycky zážitkem jak pro nás, diváky, tak i pro ně samotné. Každý takový veřejný úspěch si moc považují, za což nás poctí upřímnou radostí, která se dotkne srdce každého z nás," říká hlavní organizátorka Iva Ryzová.

 

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude využit v ZŠ Ružinovská na dovybavení multimediální technikou. „Za získané finanční prostředky bychom rádi zakoupili interaktivní tabuli. Část peněz se již podařilo vybrat na nedávno odehraném divadelním představení, kdy nás Sbor dobrovolných hasičů v Ondřejově pobavil hrou Járy Cimrmana. I tentokrát děkujeme všem interpretům, že vystoupí bez nároku na honorář a je nám ctí, že se paní Táňa Fischerová stala patronkou tohoto koncertu a večerem nás provede," doplňuje ředitel školy, Mgr. Milan Záruba. „Koncert se v obdobném duchu odehrál poprvé vloni a rád bych poděkoval paní Ryzové, jejíž dcera je naší žákyní, že iniciuje a organizuje tato setkání, na kterých se nám daří nejen představit se širší veřejnosti a podporovat odbourávání předsudků o dětech s handicapy, ale i upevňovat vzájemné vztahy s učiteli a rodiči. Jsem rád, že se rodiče o školu zajímají aktivně a věřím, že tuto tradici budeme úspěšně budovat každým rokem. A těším se, že opět prožijeme krásný večer v příjemné atmosféře kostela sv. Tomáše. Za prostory a vstřícnost děkuji také panu řediteli Školy sv. Augustina, panu Mgr. Juanu Provechovi, OSA, který po skončení programu srdečně zve všechny přítomné k přátelskému setkání u sklenky vína."

 

2. Benefiční koncert pro děti se zdravotním postižením ze ZŠ Ružinovská

Kdy: 12. června v 17:00

Kde: kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 - Malá Strana

Vstupné: dobrovolné

Více informací: www.ruzinovska.cz

O ZŠ Ružinovská

V základní škole Ružinovská plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně jsou to děti se zdravotním postižením - převážně s různým stupněm mentálního postižení, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Žáci jsou vyučováni v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami podle školních vzdělávacích programů pro základní školy, ZŠ praktické a ZŠ speciální. Někteří žáci navíc pracují i podle indivi-duálních vzdělávacích plánů.

Škola má kapacitu 180 žáků a nachází se v klidném prostředí asi 5 minut jízdy od stanice metra Kačerov. Škola klade důraz na určité oblasti výchovy a vzdělávání. Jde zejména o to, aby si žáci osvojili klíčové pracovní, komunikační, sociální a personální kompetence. K tomu jsou určeny veškeré každodenní činnosti školy, tedy nejen vyučování, ale i mnohé akce, které se školou souvisejí. Mj. se věnuje environmentální výchově a vzdělávání a získala ocenění Ekoškola.

 

V případě zájmu Vám další informace poskytne:

Iva Ryzová, hlavní organizátorka

tel. +420 777 026 223, e-mail: ivaryzova@seznam.cz

 

Erika Olbertová, zástupce Školské rady ZŠ Ružinovská

tel. +420 605 253 781, e-mail: erika.olbertova@seznam.cz