obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Rodičovský příspěvek

Po uplynutí peněžité pomoci v mateřství mohou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výše. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství, tedy 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu a nejvýše může činit 11 500 Kč měsíčně.


Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách, a to 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

 

Další informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ