obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu je opakující se dávka ve výši 400 Kč měsíčně, která je určena osobě starší jednoho roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, a která se opakovaně v daném měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

 

Příspěvek na mobilitu přiznaný podle předchozí právní úpravy bude vyplácen i nadále po dobu, která je uvedena na rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2015.

 

Podle stavu platného od 1.1.2016.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ