obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Sociálně-právní otázky: úvod

Odhlédneme-li od výhod systému zdravotní péče a sociálního zabezpečení, které stát poskytuje všem občanům České republiky (bezplatná zdravotní péče, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek), je nutné hned zkraje poznamenat, že rodiny nemohou při péči o postižené dítě očekávat v prvních letech od státu nijak přehnanou pomoc navíc. Naopak se v současnosti potýkají s několika diskriminujícími principy.

Preference ústavní péče

Přestože náklady státu na ústavní péči na jedno dítě a měsíc představují řádově desítky tisíc korun měsíčně (různé zdroje uvádějí částky mezi 25 - 40 tisíci Kč), rodiny vychovávající postižené dítě mohou dosáhnout jen na zlomek této částky.

Žádná podpora časné intervenci

Systém je v současnosti nastaven tak, že na pomoc má rodina nárok až ve chvíli, kdy dítě začne prokazatelně zaostávat za vrstevníky. V prvních třech letech výchovy dítěte, ve kterých časná intervence může výrazně zlepšit jeho stav na celý zbytek života, tak rodina na pomoc obvykle nemůže dosáhnout.

Práce na zlepšení stavu dítěte je i prací na snížení podpory

S předchozím principem souvisí i to, že rodiče, kteří investují svůj čas, energii a finance do zlepšení stavu svého dítěte, musí počítat s tím, že budou v takové péči podpořeni snížením, případně dokonce nepřiznáním příspěvků.

Žádná jednotná metodika

Neexistuje jednotná metodika a posudkoví lékaři rozhodují zcela nepředvídatelně. Neléčitelné celoživotní postižení s očekávatelnými následky není samo o sobě důvodem pro přiznání podpory.

 

S ohledem na výše uvedené je třeba, abyste dobře znali svá práva a nespoléhali se naivně na to, že vám stát v této situaci vaši roli automaticky ulehčí. Pokud se o postižené dítě stará rodina, která se nepohybuje na hranici životního minima, bývá spíše pravidlem, že státní podpora formou příspěvku na péči je minimální (je-li dítě uznáno zdravotně postiženým nebo těžce zdravotně postiženým) nebo žádná (pokud je na tom dítě dobře a nesplňuje relativně přísná pravidla pro takové posouzení).

 

Pod následujícím odkazem naleznete ke stažení aktuální formuláře pro sociální služby a dávky OZP.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ