obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Raná péče

Pro Downsyndrom.cz zpracovala Mgr. Veronika Strenková, Raná péče Diakonie ČCE Stodůlky.


Raná péče je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě v raném věku s opožděným či ohroženým vývojem nebo s již diagnostikovaným zdravotním postižením. Rodina může službu využít od doby zjištění ohrožení či postižení, nejdéle však do sedmi let věku dítěte.

 

Poradkyně při pravidelných konzultacích hledají spolu s rodiči řešení aktuálních situací, sdílejí s rodinou její obavy, nejistoty, radosti i úspěchy. Raná péče představuje čas i prostor pro rodiče a jejich blízké, v němž si mohou nově uspořádat své plány a představy. Podpora vývoje dítěte a hledání vhodných nápadů, přístupů a pomůcek pro stimulaci se opírá o rozvíjení silných stránek dítěte, tedy toho, co dítě baví a k čemu je vnitřně motivováno.


Rodiče si vybírají z nabídky (naslouchání a provázení, posuzování vývoje dítěte a navrhování činností pro jeho rozvoj, půjčování hraček, pomůcek či literatury, odborné poradenství apod.) ty služby, které jsou pro ně v dané chvíli potřebné a přínosné.

 

Pracoviště sdružená v Asociaci pracovníků v rané péči poskytují garantovanou úroveň služeb podle druhových standardů rané péče. Zde také najdete kontakty na jednotlivé poskytovatele ve vašem regionu.

 

Raná péče je financována z veřejných zdrojů. Pro uživatele je tedy zdarma.

 

Zde najdete ke stažení seznam pracovišť rané péče.

 

A zde online mapu dostupných služeb rané péče. Vyhledávat v ní je možné podle místa bydliště a druhu postižení. U každé z organizací poskytujících službu rané péče je uvedena adresa, kontaktní údaje a webové stránky. Mapa se je dostupná na webové stránce ranapece.vcasnapomocdetem.cz Otevřít odkaz v novém okně

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ