obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Bobath Koncept

Pro Downsyndrom.cz zpracovala Mgr. Veronika Vítová

 

Bobath koncept je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových. Je to koncept, který lze uplatňovat v přístupu k dítěti 24 hodin denně. Přístup je individuální podle analýzy schopností dítěte, nutné míru dopomoci, které dítě potřebuje a podle kvality svalového napětí a pohybu dítěte. Na základě analýzy se stanovuje, společně s rodiči, cíl(e) terapie. Rodiče jsou integrováni do práce s dítětem a jsou neoddělitelnou součástí týmu, který s dítětem pracuje.
Terapeut využívá ve své práci tzv. handling, ve kterém se uplatňují jednotlivé techniky. Je uplatňován cíleně s citlivostí na reakci dítěte na tyto techniky a dle této reakce se terapie vyvíjí - terapeut reaguje na potřeby dítěte. Techniky jsou zaměřené na to, aby dítě mělo možnost udělat samostatný kvalitní pohyb ve funkci (tzn. při hře či jiné činnosti, například v souvislosti se soběstačností).


Oblasti, na které se Bobath koncept u dítěte zaměřuje:

  • ovlivnění svalového napětí (u dětí s DS zejména hypotonie v oblasti trupu),
  • provázení dítěte v pohybech, které jsou pro něj nesnadné nebo je neumí samo provést (motivace dítěte ke změně polohy, aktivní hře),
  • rozvíjení senzomotorické zkušenosti dítěte (podpora zkoumání světa všemi smysly, využití pomůcek - míč, válec...)

Bobath koncept podporuje dítě v jeho aktivitě a dopomáhá mu rozšířit jeho pohybové i senzorické schopnosti. Terapie má dítě bavit a zaujmout. Nejedná se o cvičení s jednotlivými cviky, ale hru či jinou činnost (např. oblékání), kterou dítě na základě např. zlepšení svalového napětí, schopnosti přenést váhu, schopnosti provést pohyb, může nakonec provést samostatně.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ