obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz vydávají držitelům průkazů ZTP či ZTP/P sociální odbory obcí s rozšířenou působnost či úřad městské části Praha.   

 

Parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) opravňuje:

stát na vyhrazených parkovacích místech;      

stát po dobu nezbytně nutnou na zákazu stání;

vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu".

 

Držitelé průkazů dále nemusí platit dálniční známku. Tato výhoda je však vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu. Osoba se zdravotním postižením tedy musí jet v autě.    

 

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si také může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště na odboru dopravy obce s rozšířenou působností.      

 

Výhody v EU:

Od 1.8.2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU. Výhoda neplacení dálniční známky platí jen pro území ČR. Doporučujeme před odjezdem zjistit lokální právní úpravu.       

 

Právní úprava:

je obsažena v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ