obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Montessori terapie

Noví rodiče

 

Pro Downsyndrom.cz zpracovala paní Dita Dlouhá ze Společnosti Montessori

 

Montessori Terapie je samostatná forma terapie, která patří do oblasti sociální pediatrie. Spolupracuje se všemi lidmi, se kterými se dítě setkává (rodiče, lékaři, psychologové, psychiatři, pedagogové, apod.). Montessori Terapie vychází z Montessori pedagogiy a vznikla díky Lore Anderlik, která jako vychovatelka první mateřské školy v Mnichově, kde vedle sebe vyrůstaly zdravé a postižené děti, rozpracovala koncept léčebné terapie a práce s Montessori upraveným materiálem pro individuální práci či práci v malých skupinách dětí s postižením.

 

Základem Montessori terapie je pedagogika Montessori. V ní jsou obsaženy všechny prvky, které dítě potřebuje k vybudování sebe sama - k rozvoji svých duševních, pohybových a sociálních schopností. Mnoho dětí nemá to štěstí, aby dokázaly najít cestu k „normalitě." Potřebují podporu např. materiál, který je tak vytvořený, že i dítě, kterému se vyvíjí motorika později nebo se mu dokonce nikdy zcela nedovyvine, může „pochopit pomocí uchopování". Aktivity jsou strukturované tak, že osloví i děti, které jsou označeny za postižené a i ony dokáží pochopit úkol. Dle potřeby, vývojového stupně a zájmu dítěte se klade důraz na rozvoj řeči, jemné motoriky, soustředění nebo všeobecných vědomostí.  

 

Kromě všech prvků Montessori pedagogiky využívá Montessori terapie znalostí z oblasti medicíny, psychologie a jiných vědních oborů tak, aby zvládla pracovat s dítětem a předkládala mu výzvy pro jeho celkový rozvoj. Úzce spolupracuje s lékaři, zahrnuje výsledky testů, komunikují s kolegy z jiných terapeutických disciplín a tím umožňuje získat celistvější obraz dítěte a podporovat pomocí terapie přesně ty oblasti, které jsou v daném okamžiku smysluplné.  

 

Nejdůležitější kritérium Montessori terapie je důvěrná spolupráce s rodiči. Protože rodiče své dítě zpravidla velmi hluboce milují a mají největší zájem o jeho další rozvoj a vývoj než jiné osoby, které přijdou s dítětem do styku. Rodiče zůstávají pro dítě důležitými osobami po celý jeho život, zatímco Ti ostatní se mohou proměňovat, nebo jsou přítomni v životě dítěte jen po nějaký určitý čas. V případě, že rodiče sami nezažili milující rodinu a proto nemohou tuto lásku dávat dál, tak i s tím jim pomáhá Montessori terapie.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ