obr4share

Terapie a rozvoj

Down Syndrom

Chirofonetika

Pro Downsyndrom.cz zpracovala Mgr. Eva Mílková, Škola chirofonetiky v ČR

 

Lektoři


V našich prostorách na Černém Mostě nabízíme možnost terapií chirofonetiky pod vedením paní Mgr.Evy Mílkové. Cena za hodinovou terapii činí 350,- Kč. 

Chirofonetika

Původ slova: cheires v řečtině ruce; phonetik hláskové zákonitosti

Tedy: Ruce provádějí hláskové zákonitosti.


Chirofonetika
je terapeutická metoda, byla objevena a vyvinuta pro vyvození řeči, podporu vývoje řeči nebo nápravu jejich poruch. Aplikace hlásek přes dotek a pohyb dokáže pozitivně a cíleně ovlivnit vývojová psychomotorická opoždění, poruchy chování, poruchy učení i chronická somatická onemocnění.


Jak se chirofonetika provádí
Při chirofonetice vyslovuje terapeut (rodič) hlásku a současně táhne odpovídající masážní tah. Tento tah napodobuje vzdušné proudění, které vzniká v dutině ústní při artikulaci hlásky.

Co zažívá klient při provádění chirofonetiky

Tahy, které jsou vyvozeny ze vzdušného proudění při řeči, jsou prováděny jako jednotlivé hlásky na zádech, pažích nebo nohou. Tlak, teplo a forma tahu se rytmicky opakují, a tím probouzí v pacientovi mnohonásobně větší prožitek hlásek. Může se zdát, že klient je pasivní, pouze naslouchá zvuku hlásky. Avšak není tomu tak. Oba vjemy, slyšený vjem a vjem přijímaný přes kůži, se shodují. Tedy odpovídají skutečné kvalitě hlásky, jak akustické, tak pohybové (pohyb vzduchu v dutině ústní je ještě jednou proveden v dotekové formě). Tím je umožněno zesílení vjemu hlásky.

 

Průběh chirofonetikckého ošetření
Standartní postup: klient leží na břiše na lehátku, terapeut stojí za jeho hlavou. Pokud lze v místnosti zajistit teplotu 24°C, je klient vyslečen do spodního prádla a je použito masážního oleje. Při tazích na zádech je zbytek těla přikryt prostěradlem, případně dekou. V opačném případě pracujeme přes přiléhavý oděv klienta (např. triko, přiléhavé tepláky apod.)
Začíná se prací na zádech, přechází se na horní nebo dolní končetiny.
Celková práce nesmí přesáhnout dobu 20 minut. Po ukončení terapie je vhodné, když klient ještě chvíli zůstane ležet (5 až 10 minut).

Zásada: vždy se terapeut přizpůsobuje možnostem klienta, tedy pokud se jedná o dítě, které nevydrží ležet, pracujeme v sedě. Pokud je dítě příliš živé, pracujeme v krátkých časových jednotkách a postupně dobu zvyšujeme. U velmi malých dětí nebo těch, které nejsou schopny ani sedět, můžeme využít polohy v sedě na klíně terapeut.

 

!!!Terapeutem se stává samotný rodič nebo osoba, která je dítěti velmi blízká.!!!

Zájemci o provádění chirofonetiky ( rodiče, prarodiče, pěstouni nebo jiní rodinní příslušníci) jsou u terapeuta zaškoleni po té, co on na základě anamnestického dotazníku a vlastního pozorování určí vhodnou hláskovou řadu. Kontrolní konzultace jsou domlouvány individuálně, optimální je 1x za dva týdny, nejméně však jednou měsíčně. Rodič si vede záznam o prováděných terapiích spolu s poznámkami o reakcích dítětě ( změny pozitivní i negativní). Terapeut sice terapii vede, ale bez aktivní spolupráce rodiče se neobejde!!!

Chirofonetika je velmi sociální terapií. Rodičům dovoluje aktivní účast na vylepšení problémů svého dítěte.


Využití chirofonetiky ve školských zařízeních

Mateřské školy:
- děti trpící maladaptivními symptomy všeho druhu (noční pomočování apod.)
- hyperaktivita a malá přizpůsobivost dětskému kolektivu
- agresivita
- opožděný nebo nerovnoměrný psychomotorický vývoj
- příznaky funkčních smyslových nedostatků (orgán je v pořádku, ale funkce zaostává)
- chronická onemocnění nebo jiné zdravotní obtíže (oslabená imunita apod.)
- při dysharmonii v kritériích školní zralosti


Základní školy:
- viz. to, co platí pro MŠ
- vývojové poruchy chování a učení (nejlépe při prvních příznacích!!!)
- krizové situace vznikající v období prepuberty a puberty, často jako reakce na těžkosti v rodině ( anorexie, bulimie, závislosti apod.)

 

Speciální školství:
- viz. to, co platí pro MŠ
- DMO, neurologická onemocnění
- autismu a projevy v celém autistickém spektru
- stavy mentální retardace s nejrůznějšími symptomy individuálního charakteru (genetické anomálie, opožděný psychomotorický vývoj aj.)
- ortopedické vady
- smyslové vady

 

Toto je výčet případů, u nichž již byla chirofonetika úspěšná.

 

Nejdůležitější je však  o ch o t a   r o d i č ů   k e  s p o l u p r á c i.

 

Kontakty na spolupracující chirofonetiky:

Brno: Klára Veselá, e-mail
Hradec Králové: Dana Suchá, e-mail, tel: 495 267 320 (volat mezi 18.00 a 19.00)
Poděbrady: Petra Málková, e-mail
Příbram: Šárka Hájková, e-mail

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ