obr4share

Terapie a rozvoj

Down Syndrom

Výuka sociálních dovedností

Osoby s mentálním postižením jsou často terčem posměchu nebo udivených pohledů. Ve většině případů je to dáno tím, že nechápou úplně přesně obecná a zažitá pravidla chování a vystupování na veřejnosti. Není divu - integrace do společnosti zatím není běžnou normou, děti vyrůstají mimo hlavní vzdělávací proud, neúčastní se běžných dětských aktivit. Zvláště děti ze Speciálních škol nejsou vždy zvyklé pohybovat se volně mezi běžnou populací. Zčásti je to navíc dáno tím, že nejsou ve školách vedeny k dodržování pravidel, která platí pro ostatní děti.

 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem proto pořádá kursy sociálních dovedností, na kterýchse účastníci seznámí s běžnými základními situacemi vznikajícími na veřejnosti - na ulici, v dopravních prostředcích, v obchodech, v restauracích a kulturních zařízeních. Vždy je kladen důraz na pochopení rozdílu mezi tím, co budí nežádoucí pozornost, a běžným modelem chování.

 

V rámci praktických cvičení pak účastníci v reálném prostředí procvičují nabyté dovednosti. Vyvrcholením je společná akce, při které se klienti pohybují samostatně a asistenti pouze dohlížejí na správný průběh a bezpečnost. Úspěšní absolventi kurzu se tak dokáží pohybovat na veřejnosti bez nutnosti intenzivního dohledu, jejich doprovod pouze v krizových situacích poradí, co dál.

Lektoři

Při Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem: Ing. Monika Melzerová, Mgr. Anděla Bednářová.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ