obr4share

Terapie a rozvoj

Down Syndrom

Matematika podle Netty Engels

Dlouhou dobu se traduje, že lidé s Downovým syndromem nejsou schopni zvládnout početní dovednosti. V České republice tento předsudek pomáhá bořit nizozemská lektorka Netty Engels se svou metodou, která staví na principech Feuersteinovy metody a která se s úspěchem začala využívat jako podpůrná metoda pro děti s DS v rámci činnosti Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.

 

Netty Engels postupně vyvinula metodu pro pomalé počtáře, kterou nazvala Matematika podle Netty Engels. Metoda tedy vznikla speciálně pro žáky, kteří mají potíže s počítáním. Stávající metody totiž nejsou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vždy vhodné, jsou příliš rychlé, v učebnicích je málo příkladů na procvičování a nedostatek opakování. Stránky učebnic jsou přeplněny obrázky, které rozptylují pozornost.

Matematika podle Netty Engels je založena na těchto principech:

  • každý krok se učí zvlášť,
  • látka se musí stále opakovat,
  • musí být dost příkladů na procvičování,
  • procvičuje se nová látka i dříve naučená.

Při této metodě je doporučováno u nových příkladů používat pomůcky, ale končit se musí bez nich, neučí se a nepoužívá se počítání na prstech. Nepoužívá se dopočítávání po jedné, ale důsledně se trvá na rozkladech čísel.

Lektoři

Při Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem: Mgr. Naděžda Kafková, Mgr. Iveta Hronková.

Literatura - metodika

Matematiku, včetně pracovních listů, v současné době poskytujeme elektronicky, abyste podle ní mohli doma s dětmi pracovat. Více se dozvíte zde.

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ