obr4share

Mezinárodní spolupráce - EDSA

Down Syndrom

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je členem EDSA - European Down Syndrome Association (Evropská asociace Downova syndromu). EDSA je nezisková organizace, která podporuje a zastupuje Evropany s Downovým syndromem. Zastřešuje evropské organizace s podobným posláním a pomáhá jim sdílet informace, spolupracovat a zlepšovat život lidí s Downovým syndromem a jejich rodin. Byla založena v listopadu 1987.

Mezinárodní spolupráce - EDSA

Mise EDSA

Organizace EDSA se snaží vytvořit síť organizací Downova syndromu a zapojit do ní všechny evropské národy. Při respektování rozmanitosti kultur a národů je společným jmenovatelem její činnosti snaha o zlepšení života lidí s Downovým syndromem a jejich rodin.

Cíle EDSA

Podporovat všechny činnosti a snahy, které přispívají k blahu osob s Downovým syndromem v souladu s právy, které mají dle ústavy státu, ve kterém žijí, a dále dle Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, dle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Organizace spojených národů a dle evropského práva upravujícího základní práva a svobody.

  • Všemožnými způsoby podporovat blaho osob s Downovým syndromem, a to ve všech oblastech a v každém aspektu života: v oblasti zdraví, vzdělávání, rozvoje osobnosti, autonomie a integrace do společnosti, a to v souladu s individuálními přáními a schopnostmi.
  • Podporovat veškeré vědecké úsilí vedoucí k pokroku a zlepšení lékařské péče, vzdělání, rehabilitace, profesní přípravy, zaměstnanosti, volného času a samostatného bydlení osob s Downovým syndromem.
  • Zastupovat další zájmy osob s Downovým syndromem zajišťováním všech potřebných zdrojů, podpory a služeb.
  • Tvořit pouto mezi všemi osobami s Downovým syndromem, jejich rodinami, přáteli a sdruženími.

(Z článku 3 stanov EDSA)

 

Kontakt

European Down Syndrome Association (EDSA) 

European Disability Forum
t.a.v. EDSA-Secretariaat
Square de Meeus 35
1000 Brussels
Belgium

President - Pat Clarke (Irsko / Ireland)

email: pat@patclarke.eu 

web: http://www.edsa.eu

seznam členů: http://www.edsa.eu/members

 

Zpravodaje EDSA

Aktuální i starší čísla Zpravodaje EDSA nalezenete ve formátu pdf ke stažení a pročtení zde na webu EDSA.

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ