obr4share

Mezinárodní spolupráce - EDSA

Down Syndrom

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je členem EDSA - European Down Syndrome Association (Evropská asociace Downova syndromu). EDSA je nezisková organizace, která podporuje a zastupuje Evropany s Downovým syndromem. Zastřešuje evropské organizace s podobným posláním a pomáhá jim sdílet informace, spolupracovat a zlepšovat život lidí s Downovým syndromem a jejich rodin. Byla založena v listopadu 1987.

Mezinárodní spolupráce - EDSA

Mise EDSA

Organizace EDSA se snaží vytvořit síť organizací Downova syndromu a zapojit do ní všechny evropské národy. Při respektování rozmanitosti kultur a národů je společným jmenovatelem její činnosti snaha o zlepšení života lidí s Downovým syndromem a jejich rodin.

Cíle EDSA

Podporovat všechny činnosti a snahy, které přispívají k blahu osob s Downovým syndromem v souladu s právy, které mají dle ústavy státu, ve kterém žijí, a dále dle Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, dle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Organizace spojených národů a dle evropského práva upravujícího základní práva a svobody.

  • Všemožnými způsoby podporovat blaho osob s Downovým syndromem, a to ve všech oblastech a v každém aspektu života: v oblasti zdraví, vzdělávání, rozvoje osobnosti, autonomie a integrace do společnosti, a to v souladu s individuálními přáními a schopnostmi.
  • Podporovat veškeré vědecké úsilí vedoucí k pokroku a zlepšení lékařské péče, vzdělání, rehabilitace, profesní přípravy, zaměstnanosti, volného času a samostatného bydlení osob s Downovým syndromem.
  • Zastupovat další zájmy osob s Downovým syndromem zajišťováním všech potřebných zdrojů, podpory a služeb.
  • Tvořit pouto mezi všemi osobami s Downovým syndromem, jejich rodinami, přáteli a sdruženími.

(Z článku 3 stanov EDSA)

 

Kontakt

European Down Syndrome Association (EDSA) 

European Disability Forum
t.a.v. EDSA-Secretariaat
Square de Meeus 35
1000 Brussels
Belgium

President - Anna Contardi

mail: annacontardi@aipd.it

web: http://www.edsa.eu

seznam členů: http://www.edsa.eu/members

 

Zpravodaje EDSA

Aktuální i starší čísla ke stažení na stránkách EDSA.

Duben 2018 Duben 2018
524,22 kB
Červen 2017 Červen 2017
831,84 kB
Květen 2017 Květen 2017
1,27 MB
Duben 2017 Duben 2017
1,18 MB
Březen 2017 Březen 2017
1,06 MB
Únor 2017 Únor 2017
891,94 kB
Září 2016 Září 2016
953,26 kB
Červen 2016 Červen 2016
637,48 kB
Květen 2016 Květen 2016
742,87 kB
Duben 2016 Duben 2016
814,18 kB
Březen 2016 Březen 2016
681,55 kB
Únor 2016 Únor 2016
593,94 kB
1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ