obr4share

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Zdravotní a důchodové pojištění pečujících osob

Jste jako osoba pečující "státní pojištěnec"?

Jedna z cest, jak podpořit rodiče v péči o své děti, je tzv. „státní pojištěnec", to znamená, že v některých případech za vás stát hradí zdravotní pojištění a některé doby, kdy nevyděláváte a neplatíte sociální pojištění, se počítají jako náhradní. Jednou z nich je péče o postižené dítě.

 

Jak je to, až vám skončí nárok na rodičovský příspěvek a dítěti bude víc než 4 roky?

 

Zdravotní pojištění:

  • pečujete o dítě mladší než 10 let, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
  • pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost).


Důchodové pojištění:

  • pečujete o dítě mladší než 10 let, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)
  • pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • jste nezaměstnaný, pobíráte podporu v nezaměstnanosti
  • jste nezaměstnaný, a nepobíráte podporu v nezaměstnanosti a je vám méně než 55 let 1 rok (v součtu za všechny roky před nástupem do důchodu)
  • jste nezaměstnaný, a nepobíráte podporu v nezaměstnanosti a je vám více než 55 let 3 roky (v součtu za všechny roky před nástupem do důchodu)

 

Doba péče se považuje za náhradní dobu pro důchodové pojištění, jestliže ji můžete doložit rozhodnutím úřadu o době, po kterou jste pečovali. Tedy, pokud toto chcete využít, musíte být pro Příspěvek na péči uvedeni jako hlavní pečující osoba, a až budete žádat o důchod nebo až skončí nárok na PnP, požádáte o vystavení potvrzení, od kdy do kdy jste pečovali. Potom vám bude tato doba "započítána" do důchodu.

Jste-li nezaměstnaní a uplyne vám doba 1 nebo 3 let, nechte se zapsat jako pečující osoba, abyste zbytečně nepřišli o odpracované roky. Pozor - pečující osoba může být vždy jen jedna - musíte se domluvit, kdo z rodiny tuto možnost využije. Pečující osoby můžete měnit, stačí zajít na úřad a vyplnit prohlášení o změně pečující osoby. Současně můžete být osoba pečující i vedená na úřadu práce, pro vás se do důchodu započítá ta výhodnější varianta.

Pozor, ve chvíli, kdy bude dítěti odejmut PnP a vy jste s ním doma, nejste zdravotně pojištěni, musíte si buď začít platit pojištění nebo se nahlásit na Úřad práce.


S důchodovým pojištěním je to stejné, budou vám potom chybět roky.

 

Monika Melzerová

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ