obr4share

Poradna pro rodiče

2. Leden 2018

Poradna pro rodiče

24. Listopad 2017

Evropský parkovací průkaz
12

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Ombudsmanka pomohla v řízení o příspěvek na péči rodině tříletého chlapce s DS

Maminka tříletého chlapce s Downovým syndromem ze severní Moravy se obrátila na ombudsmanku kvůli problémům s přiznáním příspěvku na péči a průkazu osoby se zdravotním postižením. Požádala o ně v roce 2016 a v obou případech neuspěla. Přestože uvedla, že syn je a trvale bude plně závislý na péči, pomoci a dohledu druhé osoby, vyžaduje stálou péči a každodenní rehabilitaci, úřad práce chlapci příspěvek na péči ani průkaz ZTP nepřiznal.


Matka se proti tomu odvolala k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a když ani po tři čtvrtě roce ministerstvo v její věci nerozhodlo, obrátila na ombudsmanku o pomoc proti nečinnosti úřadu.
Ukázalo se, že ministerstvo nerozhodlo, protože k tomu nemělo potřebný podklad o posouzení zdravotního stavu. Ten však Posudková komise MPSV nebyla schopna dodat s odvoláním na vysoký počet žádostí a nedostatek posudkových lékařů.


Po zahájení šetření ombudsmanky Posudková komise MPSV zdravotní stav chlapce posoudila a ministerstvo rozhodnutím přiznalo chlapci příspěvek na péči v I. stupni. Za další 3 měsíce ministerstvo rozhodlo také o přiznání průkazu ZTP.


Ombudsmanka vytkla ministerstvu, že v odvolacím řízení došlo k významnému překročení lhůt pro posouzení zdravotního stavu chlapce. Zároveň byla podle ní i celková délka obou řízení (o původní žádosti a o odvolání) nepřiměřená.


„Stát lidem garantuje, že v jejich věci bude rozhodnuto v přiměřené lhůtě, a je na něm, jak dodržování lhůt zajistí. Jestliže řízení o dávkách nebo průkazu pro osoby se zdravotním postižením trvá téměř jeden a půl roku, jedná se již o nepřiměřenou délku řízení. V takovém případě je na místě žádat odškodnění," konstatuje ombudsmanka. Protože v tomto případě řízení o příspěvku na péči trvalo 14 měsíců a řízení o průkazu ZTP dokonce 17 měsíců, poradila ombudsmanka stěžovatelce, aby o odškodnění požádala.


Ta tak učinila a ministerstvo její žádosti vyhovělo. Protože celková doba řízení podstatně přesáhla zákonnou délku a vzhledem k tomu, že se jednalo o záležitost dávek, které mají kompenzovat potřeby vyplývající ze zdravotního stavu chlapce, přiznalo jí ministerstvo 20 000 Kč jako zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení.


Za nepřiměřenou délku řízení lze žádat odškodnění


Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů).


Délka odvolacího řízení by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá 60 dnů na zpracování posudku Posudkovou komisí MPSV. Ze závažných provozních důvodů lze lhůtu pro posouzení zdravotního stavu prodloužit na 90 dnů.


I složitější případy by měly být včetně odvolání vyřízeny maximálně do jednoho roku.
V případě nedodržení lhůt v odvolacím řízení lze podat ministryni práce a sociálních věcí žádost o přijetí opatření proti nečinnosti ministerstva. K tomu je možné využít formulář z webových stránek veřejného ochránce práv.


Nevede-li tento krok ke zjednání nápravy, lze se obrátit na veřejného ochránce práv nebo podat žalobu na nečinnost ke krajskému soudu podle místa bydliště žalobce.


Za nepřiměřené průtahy, tj. za podstatné překročení lhůt ze strany úřadu, lze žádat přiměřené zadostiučinění. Stát tímto způsobem odškodňuje určitý stav nejistoty a duševních útrap, kterým je účastník řízení vystaven, pokud řízení trvá nepřiměřeně dlouho. O odškodnění je třeba požádat příslušné ministerstvo.


Zdroj: Tisková zpráva VOP ze dne 20. dubna 2018

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ