obr4share

Poradna pro rodiče

2. Leden 2018

Poradna pro rodiče

24. Listopad 2017

Evropský parkovací průkaz
12

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni není reálné

Informace NRZP ČR: Zvýšení PnP ve IV. stupni není asi reálné

Vážení přátelé,

 

v těchto týdnech se na nás velmi často obracíte se žádostí, jak to bude se zvýšením příspěvku na péči ve IV. stupni. Respektive se ptáte, kdy příspěvek na péči ve IV. stupni v domácí péči bude zvýšen na 19 200,- Kč. Toto zvýšení příspěvku je součástí velké novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a celý návrh najdete na webu Poslanecké sněmovny jako tisk 1081. Tento návrh zákona jsme v loňském roce všem rozesílali a samozřejmě, že jsme k němu uplatnili mnoho pozměňovacích návrhů. 

 

Vážení přátelé, je třeba připomenout, že ono zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni je pouze jakousi „třešničkou na dortu" a je to spíše, z hlediska zákona, marginální věc, která však pro příjemce PnP ve IV. stupni, kdy péče je poskytována v domácím prostředí, věcí zásadní. Zásadním problémem navrhovaného zákona je, že se navrhuje do sociálních služeb implantovat částečně sociálně právní ochranu dětí a také paliativní péči. Právě tyto dva návrhy způsobily, že k návrhu zákona bylo velké množství zásadních připomínek, které se nepodařilo vypořádat. Některá ministerstva šla s rozpory až na jednání vlády a vláda o návrhu zákona jednala opakovaně, protože rozpory se nedařilo překonat. 

 

Na květnové schůzi Poslanecké sněmovny byl návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách projednán v prvním čtení. Poslanecká sněmovna však prodloužila termín pro jednání ve výborech na 80 dní a určila, že mimo Výbor pro sociální politiku se návrhem zákona budou také zabývat Výbor ústavně právní a Výbor pro zdravotnictví. To samo svědčí o velkých pochybnostech mnoha poslanců, zda má být taková norma vůbec přijata. Návrh na zamítnutí zákona neprošel v prvním čtení pouze o tři hlasy. Z výše uvedeného je zřejmé, že projednávání novely zákona v Poslanecké sněmovně bude velmi problematické. 

 

Vážení přátelé, současná situace je taková, že návrh zákona může být projednáván ve druhém čtení až na schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční v září, což je těsně před volbami. Po druhém čtení se budou příslušné výbory zabývat pozměňovacími návrhy a třetí čtení by teoreticky mohlo být na schůzi Poslanecké sněmovny začátkem října, pokud taková schůze bude ještě svolána. Po té bude zákon projednávat Senát a pouze v případě, že by Senát neměl žádné pozměňovací návrhy a návrh zákona schválil, lze uvažovat o tom, že by novela zákona o sociálních službách vstoupila v platnost od 1. 1. 2018. 

 

Vážení přátelé, popsali jsme Vám reálnou situaci kolem tohoto zákona s tím, abyste měli přesné informace o rizicích, která novelu zákona provázejí. Z toho je zřejmé, že je málo pravděpodobné, že by zákon byl schválen. Prosíme, abyste si byli toho vědomi a příliš nespoléhali na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni u péče poskytované v domácím prostředí. Jediným schůdným řešením je, že by některý poslanec, se souhlasem MPSV ČR, pozměňovacím návrhem vyjmul kontroverzní body z návrhu zákona. To je však asi nereálné. 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ