obr4share

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči a další změny

Dne 1. prosince loňského roku vstoupil v platnost zákon č. 331/2012 Sb., který novelizoval některé zákony v oblasti sociálního zabezpečení. Pojďme se na ně podívat.

  1. Od tohoto data je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči, neboť novela umožňuje jejich souběh. Není tedy nutné mezi nimi volit, tak jak tomu bylo od  počátku roku 2012, ani není jeden z nich krácen, tak jak tomu bývalo v minulosti. Rodina, která má na oba příspěvky nárok, je může pobírat v plné výši. Je k tomu ale nutno vyvinout určitou aktivitu. Pokud pobíráte pouze příspěvek na péči, Vaše dítě ještě nedosáhlo věku čtyř let a  doposud jste nestihli z částky 220 000,- Kč určených na  rodičovský příspěvek vyčerpat celou sumu, pak můžete o  rodičovský příspěvek zažádat a zbylá částka vám bude postupně vyplacena. Pokud naopak pobíráte jen rodičovský příspěvek a vaše dítě je starší jednoho roku, můžete se pokusit požádat o příspěvek na péči. Je ale třeba vzít v úvahu, že systém je v současnosti nastaven tak, že na  pomoc má rodina nárok až ve chvíli, kdy dítě začne prokazatelně zaostávat za vrstevníky a skutečnost, že je Downův syndrom celoživotním zdravotním postižením, není nijak zvlášť zohledňována. Můžete se Vám tedy bohužel také stát, že Vaše žádost bude zamítnuta se zdůvodněním, že rozdíl mezi Vaším dítětem a jeho vrstevníky v tomto věku není nijak dramatický. Současný systém bohužel nijak nezohledňuje fakt, že rodina dítěte s Downovým syndromem obvykle již od  narození objíždí nejrůznější lékařská vyšetření a  terapie, přičemž řada z nich je finančně náročná. Že má náklady na dopravu, případně na speciální hračky, a to vše je právě ona péče navíc, na kterou by měl být příspěvek na  péči již dle svého jména určen!

  2. Další změnou, která taktéž platí od prosince 2012, je automatické zvýšení příspěvku na péči o 2000,- Kč měsíčně dětem ve věku od čtyř do sedmi let, které pobírají příspěvek na péči III. a IV. stupně. Pokud však již z důvodu nižšího příjmu pobíráte příspěvek na  péči o 2000,- Kč vyšší, není možné jeho další (tedy dvojnásobné) navýšení. Zvýšení z důvodu nižšího příjmu se však v tomto případě zruší a odpadne vám alespoň papírování s jejich dokazováním. Ač má tato změna být prováděna automaticky, doporučuji Vám být i v tomto ohledu aktivní a na příslušném Úřadu práce na tuto změnu upozornit a informovat o ní úředníky.

  3. Pro informaci ještě ve stručnosti k dalším změnám, které novela přináší, ale které už se našich rodin tolik netýkají. O příspěvek na mobilitu lze z důvodů hodných zvláštního zřetele požádat i v pobytových zařízeních sociální péče. Žadatel musí o příspěvek na mobilitu aktivně požádat na Úřadu práce, ale je pravděpodobné, že ho vzhledem k přísné formulaci dostane jen málokdo. Poslední změnou je pak možnost přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému.

Lenka Hečková

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ