obr4share

Obsahy čísel

Down Syndrom

PLUS 21 číslo 2/2018

Obsahy čísel

OBSAH PLUS 21 č. 2/2018

EDITORIAL    2

METODICKÉ A TEORETICKÉ ČLÁNKY

Alternativní výtvarné činnosti III. (V. Šedá)  2

Deficity dílčích funkcí podle B. Sindelar (I. Marušincová)  9

Hipoterapie (K. Čapková) 11

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ

Celostátní setkání rodin na Zichovci (K. Kratochvílová)  12

 

LETNÍ MODŘÍN

Úvodní slovo (L. Kratochvílová)   13

Malí námořníci -  první turnus (A. Hrubá)   13

Cesta kolem světa - druhý turnus (G. Šalková)   14

Jako Robinson - třetí turnus (O. Měkotová)  15

Sociální dovednosti - čtvrtý turnus (D. Dzúrová)  15

Z ohlasů  16

 

UMĚLCI S DS

Setkání s uměním (M. Melzerová)   18

Když zpívají ptáci (J. Šedý)   19

Výstava Pavla Michalíka (O. Strusková)  20

Fotograf z Telče (H. Burianová)   20

 

SPORT A DS

SK Plaváček (M. Teplá)  22

Letní hry SO 2018   22

 

ÚSMĚVY BRNO

Změny v brněnském spolku Úsměvy (H. Zemanová, K. Trusková, J. Vrbková)  23

Uzly a pomeranče - postřehy z natáčení (V. Bartoňová)   24

 

ZE ZAHRANIČÍ

Ohlédnutí z trenčianského hradu (D. Dzúrová)   25

Světový kongres o DS ve Skotsku (A. Kopecká, H. Zajacová, I. Moyano)   26

 

INTEGRACE, INKLUZE

Projekt KOLABORATORIUM a rodičovská fóra (L. Kratochvílová)   27

Projekt Tandem (M. Melzerová)  27

Za všechno může inkluze (L. Hečková)   28

 

INFORMACE a RůZNÉ

Blahopřejeme! (D. Dzúrová)   31

Nová kniha z Ovečky (J. Jarošová)   8

Týdenní  pobyt v Bohuslavicích (V. Štípská)   21

Pozdrav z Vídně (M. Švihovec)   31

 

KONTAKTY, DO KALENDÁŘE   32

 

PŘÍLOHA

Abstraktní obrazy malířů s Downovým syndromem

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ