obr4share

Vedení Společnosti

Down Syndrom

Výbor Společnosti

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., předsedkyně

Ing. Lenka Kratochvílová, jednatelka, ekonomika

Ing. Monika Melzerová, místopředsedkyně

Isidro Moyano, spolupráce se zahraničím

Ing. Gabriela Šálková, fundraising, ekonomika

Mgr. Lenka Hečková, právní poradenství, advokační činnost

Jarka Tesková, organizace aktivit, administrativní podpora činnosti klubu

 

Revizní komise

Ing. Markéta Gerbelová - předsedkyně
Ing. Jana Macháčková - člen
Bc. Pavol Kurilla - člen

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ