obr4share

Jiné užitečné kontakty

Down Syndrom

Máte-li vlastní tip, zašlete nám jej.

 

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Štíbrova
Štíbrova 1691/20
182 00 Praha 8
Telefon MŠ: 284 684 968
Telefon SPC: 284 688 941
Mobil MŠ: 731 528 984
Mobil SPC: 731 528 935
E-mail MŠ: marie.horazna@stibrova.cz
E-mail SPC: spc@stibrova.cz
www.stibrova.cz

 

Dětské centrum Paprsek

komplexní péče o děti a mládež s postižením

Provozuje v Praze šest středisek.

www.dcpaprsek.org

 

Komunitní a mateřské centrum Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Vlčkova 1067
198 00 Praha 14 - Černý Most

Fax: 281 912 081

E-mail: motylek@motylek.org
www.motylek.org

 

Rytmus, o.s.
Organizace pomáhající lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí - v práci, ve škole, v místě bydliště
Londýnská 81
120 00 Praha 2
Telefon: 224 251 610
E-mail: rytmus@rytmus.org
www.rytmus.org

 

Studio Oáza

Kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením

Říční 6
118 00 Praha 1
Telefon: 257 313 008, 257 316 726
Fax: 257 313 008
E-mail: info@studio-oaza.org

www.studio-oaza.org

 

Společnost Duha

Integrace osob s mentálním postižením

Provozuje celou řadu aktivit.

Českolipská 621

190 00 Praha 9

E-mail: duha@spolecnostduha.cz
www.spolecnostduha.cz

 

Škola SPMP Modrý klíč

Nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
Smolkova 567/2
142 00 Praha 4
Telefon: 241 715 375
Telefon/Fax: 241 714 255
E-mail: modryklic@modry-klic.cz

www.modry-klic.cz

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ