obr4share

Inkluze

30. Červen 2017

Blog NÚV pro vzdělávání
12345

Inkluze

Down Syndrom

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s účinností od 1. září 2017. 
Více o ní a platné znění k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ