obr4share

Inkluze

30. Červen 2017

Blog NÚV pro vzdělávání
12345

Inkluze

Down Syndrom

V běžné nebo speciální škole? Vzdělávání žáků s LMP v aktuálních datech

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání po čase opět přináší aktuální data ke vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) v základních školách. V České republice se v roce 2016 vzdělávalo 12 561 žáků s LMP, což odpovídá 1,4 % dětí v základním vzdělávání. Podíl dětí s LMP tak již několik let v řadě odpovídá celosvětovému průměru. Podle meta-analýzy z roku 2011 je celosvětový odhad výskytu mentálního postižení (včetně středně těžkého a těžkého) 1,83 % (Maulik a kol, 2011).

 

Více na stránkách ČOSIV

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ