obr4share

Inkluze

15. Říjen 2013

Film Všichni spolu
12345

Inkluze

Down Syndrom

Vaše dotazy: Má asistent chodit do školy, přestože je podporovaný žák nemocný?

V praxi inkluzivního vzdělávání se často setkáme se situacemi, že žák se SVP nemůže kvůli nemoci navštěvovat školu. To samo o sobě není nic neobvyklého, každé dítě je někdy nemocné a zůstane pár dní, někdy týden a někdy klidně i déle doma. Pakliže však ve třídě působí asistent pedagoga, a jedná se o jediného žáka ve třídě, kterému je jeho podpora určena, vyvstává otázka, zda i on by neměl zůstat doma. Školy popřípadě i mateřské školky řeší tuto otázku rozmanitými způsoby. Jaký je ovšem správný postup? Co má tedy asistent pedagoga dělat pokud nemůže z jakéhokoliv důvodu žákovi asistovat? S dotazem na tuto tematiku se na nás obrátila sama asistentka.


DOTAZ

Dobrý den. Pracuji jako asistent pedagoga na základní škole. Chci se zeptat,zda v době nepřítomnosti dítěte ve škole musím i já být automaticky doma. Je to právně opravdu takto nastaveno, nebo to záleží na vůli ředitele? Může mne ředitel využít pro jinou práci? Nemůže pak být problém, pokud by inspekce zjistila, že jsem placen i za jinou práci, než za asistenci žákovi, ke kterému jsem přidělen? A může mi nařídit případně dovolenou? Děkuji


ODPOVĚD

Dobrý den, pokud jste zaměstnancem školy a máte se školou pracovní smlouvu jako asistent pedagoga, pak máte stejně jako každý jiný pedagogický pracovník danou pracovní náplň i výši úvazku. Ani náplň ani výše úvazku se neřídí momentálním počtem dětí ve třídě. Jste zaměstnancem školy stejně jako ostatní, takže škola by Vás v nepřítomnosti dítěte, se kterým primárně pracujete, měla zaměstnat jinak a to v rozsahu Vaší výše úvazku uvedené ve smlouvě - přípravou materiálů a pomůcek, nebo třeba i asistentskou prací v jiné třídě, asistováním jiným pedagogům ve škole...atd. V mnoha školách funguje i to, že asistent mimo jiné komunikuje s rodinou dítěte, pokud je třeba, aby si žáci doplnili učivo, pokud žák chybí delší dobu. Ideální je, když je i tato situace podchycena v pracovní náplni.

 

Ohledně Vašeho dotazu na možnost nařízení čerpání dovolené ze strany zaměstnavatele, tak tato otázka je řešena zákoníkem práce. Podle něj sice čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, avšak musí tak učinit písemně a minimálně čtrnáct dní předem, což v případě onemocnění žáka lze jen velmi těžko predikovat. V případě, že tedy přijdete do školy, zjistíte že je žák nemocný a ředitel školy pro Vás nemá jiné využití a pošle Vás domů, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a nemůže Vám být tedy nařízeno čerpání dovolené.

 

Zdravíme a děkujeme za dotaz.

 

Zdroj: Inkluze.cz

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ