obr4share

Inkluze

12. Duben 2016

Nestrašme inkluzí
12345

Inkluze

Down Syndrom

Začneme připravovat studenty na inkluzi

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity začne studenty připravovat na inkluzi.

Novou koncepci společného pedagogicko-psychologického základu pro studenty učitelství dnes představila Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (MU). Stalo se tak na konferenci Vzděláváme společně, kterou pro učitele a vzdělávací poradce uspořádala k tématu inkluze univerzita spolu s ministerstvem školství. Na konferenci si lidé z praxe předávali zkušenosti, jak lépe učit. Díky nové koncepci pedagogické fakulty si inkluzivní přístupy osvojí budoucí učitelé už v rámci přípravy na kantorské povolání.

 

Odborníci označují takovou přípravu za velmi potřebnou. Vyzývají také, aby se víc pracovalo na snaze získat zpět respekt pedagogům a dalším pracovníkům ve školství.

 

„Akademická obec sehrává výraznou roli v náhledu na vzdělávání, jeho priority a způsoby, jak se budou učit naše děti - ať už jsou nadané, s logopedickými vadami nebo dalšími handicapy, které vyžadují různou míru podpory. Jsou to totiž právě absolventi univerzit, kteří pak stojí před tabulí a s těmito dětmi pracují. Proto velmi vítám koncepci, se kterou nově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity přišla," řekla ministryně školství Kateřina Valachová.

 

Podle jejího názoru je nutné dále intenzivně připravovat řešení skutečných a dlouhodobých problémů české vzdělávací soustavy - především dokončit změny ve financování regionálního školství, dát mu potřebnou stabilitu a předvídatelnost a navyšovat finanční prostředky pro učitele. Ty jsou totiž dlouhodobě nedostatečné a nejnižší ve srovnání zemí OECD.

 

Jde-li o přípravu budoucích učitelů na specifické potřeby některých dětí, zavede již od nadcházejícího podzimního semestru Pedagogická fakulta MU dva nové předměty.

V bakalářském studiu to bude Speciální a inkluzivní pedagogika a v navazujícím magisterském předmět Inkluzivní vzdělávání. „Podstata koncepce předmětu netkví jen v osvojování vědomostí o jednotlivých druzích znevýhodnění, ale v získávání specifických zkušeností s tím, jak konkrétního žáka ovlivňuje jeho znevýhodnění v prostředí běžné školy. Pojetí předmětů vede studenty k získání kompetencí, které jim umožní s dítětem pracovat bez ohledu na to, jaké znevýhodnění má," přiblížil Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU.

 

Nový pedagogicko-psychologický základ, jenž mají budoucí pedagogové od září absolvovat, přinese také více výuky v menších seminárních skupinách a novou formu pedagogické praxe. Všichni studenti od druhého ročníku budou doučovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Studenti budou docházet přímo do rodin nebo do nízkoprahových zařízení. Ze strany rodičů doučovaných dětí cítíme po tomto druhu výuky vysokou poptávku," doplnil Němec.

 

O tom, jak co nejlépe učit děti se specifickými potřebami, mluvili na brněnské konferenci rodiče těchto dětí i lidé, kteří si se svým handicapem úspěšně za pomoci učitelů poradili. Akce byla přenášena on-line. Její záznam je k dispozici na portálu YouTube ZDE

 

Zpráva v originále: ZDE

 

Zdroj: Inkluze.cz

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ