obr4share

Inkluze

30. Červen 2017

Blog NÚV pro vzdělávání
12345

Inkluze

Down Syndrom

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.

Cílem zpracování úkolů je přemýšlet o dítěti s postižením jinak - jako o člověku se silnými stránkami, s budoucností, s jeho rodinou, s jeho zkušenostmi.


Pokud chceme, aby se dítě a jeho rodiče cítili ve škole přijati, pokud chceme hned od začátku vztahu rodiny a školy podpořit dobrou komunikaci a motivaci ke spolupráci, pak musíme dát najevo, že zdravotní postižení nebo znevýhodnění není celý člověk. Co ho tvoří člověkem? Co jsou jeho silné stránky, na kterých se dá ve vzdělávacím procesu stavět? Co ho motivuje? Co je pro něj důležité?

 

Podívejte se, jak úkol účastníci kurzu zvládli. Na první setkání školy a rodičů Františka se zdravotním postižením navrhují tyto otázky:


Dobrý den, vítáme vás u nás ve škole. Těšíme se na vašeho syna Františka, jsme rádi, že bude chodit do naší školy.

Těší se František do školy? 
Co očekáváte od přestupu na naši školu?  

Jaké předměty měl František v dosavadní škole rád, co mu šlo a bavilo ho?  

Má nějaké kamarády? Navštěvuje některý z nich naši školu? 
Je pro něho snadné se skamarádit? 
Čím bychom mu usnadnili vstup do  třídy? 
Má František sourozence? Navštěvují naší školu? 
Co František rád jí, co mu chutná?  

Jak byste charakterizovali Františka? 
Jakých vlastností si vy rodiče na Františkovi nejvíce ceníte? 
Jaký má postoj k novým věcem? 
Má nějaké obavy? 
Co má František rád? 
O co se zajímá? 
Jaké jsou jeho koníčky? 

V čem se cítí být úspěšný a jistý?  

Jakou má František představu, sen o tom, čím by chtěl být?
Jak tráví František volný čas a co ho baví?

Má František nějaké oblíbené pomůcky, které mu pomáhají v učení? 
Jak reaguje, když se mu nedaří? 
Jaké situace jsou pro něj obtížné, a co mu pomáhá je zvládnout? 
Jaký postup bychom měli zvolit, pokud by u Františka došlo k nějakému výraznějšímu problému či konfliktu?  

Jakým způsobem můžeme spolu pravidelně komunikovat o Františkově životě ve škole?

Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli o Františkovi říci? 
Chcete se na něco zeptat vy nás? 

Rodiče! Byli byste spokojení s průběhem takové schůzky ve škole? Co by vám a vašemu dítěti takto vedená schůzka přinesla? A co by přinesla škole?

Vítáme Vaše připomínky. Kontaktujte nás.


Potřebujete pomoci při začlenění Vašeho dítěte do běžné školy? 
Podívejte se na naši nabídku pro rodiče.

Tápete při přijetí dítěte s postižením do vaší školy? 
Podívejte se na naši nabídku pro školy.

Aktuálně vypsané kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga najdete na našich webových stránkách Vzděláváme

 

Zdroj: Rytmus.org

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ