obr4share

Inkluze

15. Říjen 2013

Film Všichni spolu
12345

Inkluze

Down Syndrom

Semináře na podporu inkluze pro studenty pedagogických fakult

V letošním akademickém roce spolupracuje o.s. Rytmus s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Společně tak realizují 3 bloky výjimečných seminářů, v rámci kterých se studenti seznámí s metodami Plánování zaměřené na člověka, jež lze využít ve školní praxi, a to zejména při začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol, při podpoře vztahů mezi žáky nebo při práci s klimatem třídy. Mezi takové nástroje patří například Profil na jednu stránku, Mapa nebo Cesta.

 

„Semináře budou vedené prožitkovou formou a studenti si budou moci některé nástroje prakticky vyzkoušet. Na některé hodiny budou pozváni i mladí lidé s potížemi v učení, kteří tam budou mít specifickou roli, neboť budou moci studentům předat zkušenosti s vlastním vzděláváním", říká lektorka Michaela Němcová ze Střediska podpory inkluze o.s. Rytmus.

Kromě výše zmíněného se semináře zaměřují na propojení speciální pedagogiky s pedagogikou běžnou a na seznámení se se směry moderní pedagogiky ve světě.

 

Garantem na Pedagogické fakultě v Praze je Mgr. Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání a seminář je součástí předmětu Edukace specifických minorit. V Brně je odborným garantem doc. Tomáš Čech a zde se předmět nazývá Plánování zaměřené na člověka. V obou městech se do výběrových seminářů přihlásilo na 50 studentů 2. ročníků navazujícího magisterského studia.

 

Semináře vedou lektorky z o.s. Rytmus a z o.s. Quip - Společnost pro změnu.

Spolupráce s pedagogickými fakultami vznikla díky projektu All inclusive*** podpořený nadací Open Society Foundations.

 

Alžběta Kolumpeková, Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ