obr4share

Inkluze

30. Červen 2017

Blog NÚV pro vzdělávání
12345

Inkluze

Down Syndrom

TANDEM: kurz pro asistenty pedagoga

Nová škola, o.p.s. Vás zve na Dvoudenní kurz Tandem.

Jak vytvořit ve škole TANDEM: kurz pro asistenty pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním a spolupracující učitele (trénink týmové spolupráce) : 8. - 9. 10. 2013 v Olomouci.

 

úterý 8. 10. 2013 8:30 - 17:30 Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga

 • sebepoznání a vzájemné poznání, sebehodnocení dosavadní pedagogické práce a spolupráce
 • strategické cíle vzájemné spolupráce (čeho chceme dosáhnout a jak)
 • rozdělení kompetencí, náplň práce asistenta
 • komunikační techniky - předcházení konfliktům, efektivní řešení konfliktů - konflikt jako proces, jeho fáze a vývoj, nástroje pro jeho zvládnutí
 • základy team-teaching - rozdělení úkolů v hodině, jak efektivně využít přítomnosti a dovedností kolegy při výuce a přípravě na ni
 • řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků)

středa 9. 10. 2013 8:00 - 16:00 Výměna zkušeností - příklady dobré praxe

 • modelová hodina
 • jaké je současné postavení asistentů, jejich kompetence, role ve třídě a ve škole
 • ukázky spolupráce učitele a asistenta pedagoga z vybraných škol
 • výměna názorů mezi asistentem a učitelem
 • výměna zkušeností (co vše ve škole asistenti pedagoga dělají, jak se zapojují do výuky, jak doučují, co je náplní práce asistenta na škole)

Cena semináře je 250,- za osobu (zahrnuje lektorné, výukové materiály, drobné občerstvení, ubytování z úterý na středu, jízdné). Poplatek bude hrazen v hotovosti první den kurzu.

Kapacita semináře je omezená. Přihlášky (zde ke stažení) zasílejte do 20. září e-mailem na eva.horejcova@novaskolaops.cz nebo poštou na adresu Nová škola, o.p.s., Křižíkova 344/6, Praha 8, 186 00.

 

Kurz je akreditován u MŠMT, účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Projekt Tandem II byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2013 a Olomouckým krajem.

 

Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ