obr4share

Inkluze

15. Říjen 2013

Film Všichni spolu
12345

Inkluze

Down Syndrom

Papež František podporuje školní inkluzi

Upozorňujeme na článek, který vyšel 20. srpna 2013 informující o tom, že Papežská akademie věd se rozhodla podpořit inkluzívní vzdělávání. Článek otiskly Katolícké noviny a my jej přinášíme v originálním znění ve slovenštině.

Predstavili projekt inkluzívnych škôl.

Pápežská akadémia vied sa rozhodla podporiť vytvorenie medzinárodnej výchovnej siete medzi školami každého typu a stupňa, ktoré sa inšpirujú siedmimi ideálmi. Projekt s názvom Svetová sieť škôl stretnutia predstavili 13. augusta vo Vatikáne.

Ide o iniciatívu, ktorá stavia na skúsenostiach a osobnom zaangažovaní pápeža Františka v oblasti inkluzívneho školstva, ktorého nosnou myšlienkou je „kultúra stretnutia" a vzťahu ako procesu, ktorý napomáha integrálnu humanizáciu, čo je jeden zo základných bodov jeho magistéria.

Jorge Bergoglio ešte ako arcibiskup Buenos Aires podporil iniciatívu tzv. „susedskej školy" (escuela de vecinos) a „sesterských škôl" (escuelas hermanas). Ako pápež František ideu inkluzívneho školstva predostrel a azda najlepšie vysvetlil 27. júla v príhovore k čelným predstaviteľom politického, kultúrneho, akademického a náboženského života počas návštevy Brazílie pri príležitosti tohtoročných Svetových dní mládeže (SDM).

Pápežská akadémia vied sa na základe prvých výsledkov experimentu rozhodla podporiť projekt inkluzívneho školstva. Vytvorila webovú stránku www.scholasoccurrentes.org, na ktorej sa môžu bezplatne zapísať do Svetovej siete škôl stretnutia všetky školy, ktoré chcú:

  1. prostredníctvom výchovy budovať inkluzívnu spoločnosť, v ktorej môže každý disponovať tým, čo nevyhnutne potrebuje na rozvinutie svojho životného projektu v súlade s vlastnou kultúrou, vlastným presvedčením, univerzálnymi transkultúrnymi hodnotami a pri rešpektovaní životného prostredia;
  2. rozvíjať otvorený postoj k odlišným ľuďom, a tak sa usilovať o čoraz integrovanejší svet bez straty bohatstva rozdielností;
  3. vnímať výchovu a vzdelávanie ako cestu, na ktorej každý rozvíja svoje schopnosti najlepším možným spôsobom pre dobro spoločenstva a svoje vlastné šťastie;
  4. podporovať spoluprácu medzi študentmi vo vzťahu k občianskej zodpovednosti a politike a ich aktívnu účasť na všeobecnom dobre;
  5. povýšiť spoluprácu a solidaritu nad každú formu konkurenčného egoizmu;
  6. aplikovať vedu a techniku v prospech výchovy a vzdelávania;
  7. podporovať povedomie zodpovednosti za životné prostredie, udržateľný rozvoj, spravodlivosť a pokoj.

Zdroj: Katolícke noviny

Alžběta Kolumpeková, Inkluze.cz

 

Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ