obr4share

Inkluze

15. Říjen 2013

Film Všichni spolu
12345

Inkluze

Down Syndrom

Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých potřeb

„Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých potřeb...", říká Ingrid Perl.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O MOŽNÝCH ZPŮSOBECH VZDĚLÁVÁNÍ ZAČLENĚNÝCH DĚTÍ.

SEMINÁŘ JE JIŽ NAPLNĚN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vážení,

zveme vás srdečně na setkání s pedagožkou Ingrid Perl. Setkání se uskuteční v rámci programu kurzu pro koordinátory inkluze, který v Rytmusu probíhá. Vzhledem k výjimečné příležitosti, kterou jistě návštěva Ingrid je, se můžete přidat ke skupině frekventantek kurzu a společně se nechat inspirovat paní Ingrid Perl.

Ingrid Perl je učitelkou na prvním stupni základní školy ve Weizu (Rakousko) a 20 let vyučuje ve třídách s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Je externí profesorkou na Vysoké pedagogické škole v Grazu, vyučuje pedagogiku podle Montessori, daltonskou pedagogiku a inovativní formy výuky.

Ingrid Perl vám představí svůj pedagogický program, jehož prvořadým principem není jen to, že děti mají být spolu, ale to, že se mají děti společně vzdělávat. Jedině tak je možná sociální integrace.

Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých potřeb a pro jeho vzdělávání se musí najít vhodný způsob. To ale od učitele vyžaduje schopnost rozlišovat, reflektovat, plánovat, individualizovat. V programu setkání se objeví zajímavá témata, například:

  • Jaký používat materiál k výuce? Jak má být složitý, komplexní?
  • Jak pracovat s časem? Jak volit stupně náročnosti?
  • Jaké jsou výukové fáze a jak s nimi pracovat?
  • Jak učit děti v souvislostech?
  • Jak zohledňovat učební typy ve výuce?

Náhled, co znamená pro Ingrid učit v inkluzivní třídě, si můžete udělat přečtením článku o Rolandovi. http://www.inkluze.cz/...jeme-s-tebou Z článku citujeme:

...„Dále považujeme za důležité, aby inkluze nebyla již dále prezentována jako „roztomilý nápad (výstřelek) ve školském systému", ale aby škola byla skutečně:

  • demokratická (každý / každá se smí učit všemu),
  • humánní (každý / každá se může učit svým způsobem)
  • solidární (každý / každá dostane k tomu potřebnou pomoc)

Kdy: 26.9 2013, 9.30 - 16 hod.

Kde: VOŠ Jabok, Malý sál, Salmovská 8, Praha 2

Seminář je zdarma. Bude simultánně překládán z němčiny. Přihlašovat se můžete ONLINE PŘIHLÁŠKOU

Kontaktní osoba: Michaela Němcová, michaela.nemcova@rytmus.org

 

Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ