obr4share

Inkluze

15. Říjen 2013

Film Všichni spolu
12345

Inkluze

Down Syndrom

Nabídka dílen pro školy

„On se dětem vzdaluje, ta integrace už vůbec nefunguje..."

„Kde mám vzít čas a energii na to, řešit vztahy ve třídě?..."

„Jak to dětem všechno vysvětlit? Jak jim to mám říct?..."


Při diskuzích s pedagogy nebo asistenty pedagoga se často setkáváme s tím, že ve škole není příliš času na rozhovory s dětmi o lidech mezi námi, kteří se nám zdají jiní, a o tom, jak se k nim chovat.

Není čas připravit třídu na to, že mezi ně přijde spolužák, který je nový a „jiný".

Není čas předcházet konfliktům ve třídě, nevraživosti nebo nepochopení, pokud už do školy společně se spolužákem se znevýhodněním cho­dí.

Mnoho nepochopení a problematického chování mezi dětmi může vycházet z neznalosti.

Děti nemají odpovědi na své otázky, někdy je v pozadí strach nebo nejistota v přítomnosti spolužáka s postižením.

 

NABÍZÍME TŘI MOŽNÉ MODELY SPOLUPRÁCE, VYBERTE SI:

A/ Dílna pro celou třídu nebo skupinu žáků

Co to je: Prožitková dílna pod vedením lektora, při které mají žáci možnost se dozvědět, jak různá postižení vznikají, jak s lidmi s postižením komunikovat. Žáci se dílny aktivně zúčastňují, pracují v různých skupinách i samostatně, poznají navzájem své názory, mají prostor k otázkám i k diskuzi. V dílně se dále pracuje s aktuální situací ve třídě, ke které žáci společně hledají přístupy a řešení, jsou součástí rozhodování.

Proč: Žáci si aktivně uvědomují své postoje a důvody k nim. Zjišťují postoje ostatních a učí se toleranci k jinému názoru. Ověřují a rozšiřují svůj hodnotový žebříček. Také mají možnost se vžít do životní reality a možných pocitů vrstevníků s postižením. Zároveň se učí s taktem a respektem k ostatním hledat možnosti komunikace ve vlastní třídě.

Jak: Dílna má stanovenou základní strukturu, ale průběh spolupráce s vaší školou je možné upravit tak, aby vyhovoval věku dětí, problému, místu nebo času, který máte k dispozici. Dílnu je možné upravovat a realizovat v jakékoli třídě 1. i 2. stupně ZŠ.

Základní struktura:

Plánovací schůzka - předchází vlastní dílně, účastní se jí lektorka Rytmusu, pedagog, případně ředitel školy, asistent pedagoga...) Cílem je vyjasnit si, jaký má třída problém a co vy jako škola očekáváte. Dílna pak probíhá podle přesně domluveného harmonogramu.

Realizace vlastní dílny - 3× dvouhodinová setkání po cca měsíci (základní struktura), vždy s prostorem pro reflexi žáků

Zhodnocení spolupráce, analýza dopadu intervence

Rozsah: celkem 8-10 hodin

Cena: 5 000Kč

 

B/ Vytvoření Kruhu přátel

Co to je: Kruh přátel je jednou ze strategií podpory inkluze dětí s postižením do běžných škol. Metoda byla vyvinuta ve Spojených státech a tam i na jiných místech se ukázala být velice efektivní. Kruh přátel je složený ze spolužáků, ale i učitelů nebo dalších osob, kteří chtějí pomoci řešit obtížné situace v životě spolužáka. Kruh přátel hledá způsoby, jak navazovat dobré vztahy, přátelství, jak se ve škole cítit lépe, jak podpořit jeho začleňování. Po vytvoření kruhu přátel se skupina s podporou pracovníka školy jednou týdně schází a hledá řešení pro konkrétní situace.

Proč: Kruh přátel dle zkušeností ze zahraničí významně podporuje každého žáka s potížemi v učení nebo chování. Kruh je pro něj podpora i závazek, zdroj porozumění a přijetí, učí se věřit lidem i sám sobě a hledat pozitivní cesty k řešení obtížných situací. Sám osobně na těchto řešeních podílí. Totéž se ovšem učí i členové kruhu a zároveň jsou sami posilování v hledání svých schopností.

Jak: Kruh má tři hlavní úlohy - povzbuzovat a chválit úspěchy a pokroky; pojmenovávat problémy, stanovit cíle a navrhovat strategie jejich dosahování a pomoci uplatnit tyto nápady v praxi.

Vytvoření Kruhu zahrnuje tyto kroky:

  • Získat podporu a souhlas žáka, o něhož jde a jeho rodičů.
  • Setkat se s celou třídou a zjistit, kdo by byl ochotný být „podporovatelem" (doba trvání je zhruba 30-40 minut).
  • Informovat rodiče žáků, kteří byli vybráni za členy Kruhu a získat souhlas se zapojením jejich dítěte.
  • Naplánovat týdenní setkávání Kruhu, žáka ve středu zájmu a dospělého facilitátora (20-30 minut).

Cena: 1 500 Kč (seznámení se situací ve třídě, vytvoření Kruhu a  uspořádání prvního setkání, účast na dalších 2 setkáních Kruhu).

Co o Kruhu přátel řekly děti, které se jej zúčastnily (6. třída ZŠ):

Proč jsi se stal/a členem Kruhu podpory?

L.: Protože jsem chtěla Š. pomoct se sžitím se třídou.

K.: Chtěla jsem Š. pomoci a myslím si, že když bude mít kolem sebe pár lidí, na které se bude moct obrátit, tak se může hodně změnit.

A.: Chtěl jsem Š. pomoct zapadnout a začít se učit, aby dosáhl nejlepšího.

V čem Š. Kruh pomáhá?

L.: V komunikaci a se soustředěním při práci.

K.: V učení a aby sem víc zapadl.

D.: V učení, teď už se učí hodně a možná ho to i baví.

C/ Přímá podpora začleňování ve třídě a škole

První krok: Společně vyhodnotíme situaci u vás ve škole, kterou považujete za obtížnou - (např. nedaří se začlenit žáka se speciálními vzdělávacími potížemi; třída má problém s ním nebo naopak, on se třídou; do třídy má nově nastoupit dítě se SVP...) Po zjištění situace vám nabídneme plán dalšího postupu, návrh konkrétních opatření a  podpory.

Dalšími kroky mohou být:

  • Podpora komunikace ve třídě (dílna se třídou, Kruh podpory nebo další nástroje
  • Plánování zaměřeného na člověka...)
  • Podpora spolupráce s rodiči
  • Metodická podpora učitelů

Cena: dohodou, dle potřeb školy

KONTAKT:

MICHAELA NĚMCOVÁ

Rytmus o.s., Středisko podpory inkluze

Tel.: 734 852 654

e-mail: michaela.nemcova@rytmus.org

 

Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ