obr4share

Inkluze

5. Leden 2019

Zmizík bez zmizíku

2. Květen 2018

Spolek Rodiče za inkluzi

6. Listopad 2017

Když se řekne inkluze
12345

Inkluze

Down Syndrom

Nabídka dílen pro školy

„On se dětem vzdaluje, ta integrace už vůbec nefunguje..."

„Kde mám vzít čas a energii na to, řešit vztahy ve třídě?..."

„Jak to dětem všechno vysvětlit? Jak jim to mám říct?..."


Při diskuzích s pedagogy nebo asistenty pedagoga se často setkáváme s tím, že ve škole není příliš času na rozhovory s dětmi o lidech mezi námi, kteří se nám zdají jiní, a o tom, jak se k nim chovat.

Není čas připravit třídu na to, že mezi ně přijde spolužák, který je nový a „jiný".

Není čas předcházet konfliktům ve třídě, nevraživosti nebo nepochopení, pokud už do školy společně se spolužákem se znevýhodněním cho­dí.

Mnoho nepochopení a problematického chování mezi dětmi může vycházet z neznalosti.

Děti nemají odpovědi na své otázky, někdy je v pozadí strach nebo nejistota v přítomnosti spolužáka s postižením.

 

NABÍZÍME TŘI MOŽNÉ MODELY SPOLUPRÁCE, VYBERTE SI:

A/ Dílna pro celou třídu nebo skupinu žáků

Co to je: Prožitková dílna pod vedením lektora, při které mají žáci možnost se dozvědět, jak různá postižení vznikají, jak s lidmi s postižením komunikovat. Žáci se dílny aktivně zúčastňují, pracují v různých skupinách i samostatně, poznají navzájem své názory, mají prostor k otázkám i k diskuzi. V dílně se dále pracuje s aktuální situací ve třídě, ke které žáci společně hledají přístupy a řešení, jsou součástí rozhodování.

Proč: Žáci si aktivně uvědomují své postoje a důvody k nim. Zjišťují postoje ostatních a učí se toleranci k jinému názoru. Ověřují a rozšiřují svůj hodnotový žebříček. Také mají možnost se vžít do životní reality a možných pocitů vrstevníků s postižením. Zároveň se učí s taktem a respektem k ostatním hledat možnosti komunikace ve vlastní třídě.

Jak: Dílna má stanovenou základní strukturu, ale průběh spolupráce s vaší školou je možné upravit tak, aby vyhovoval věku dětí, problému, místu nebo času, který máte k dispozici. Dílnu je možné upravovat a realizovat v jakékoli třídě 1. i 2. stupně ZŠ.

Základní struktura:

Plánovací schůzka - předchází vlastní dílně, účastní se jí lektorka Rytmusu, pedagog, případně ředitel školy, asistent pedagoga...) Cílem je vyjasnit si, jaký má třída problém a co vy jako škola očekáváte. Dílna pak probíhá podle přesně domluveného harmonogramu.

Realizace vlastní dílny - 3× dvouhodinová setkání po cca měsíci (základní struktura), vždy s prostorem pro reflexi žáků

Zhodnocení spolupráce, analýza dopadu intervence

Rozsah: celkem 8-10 hodin

Cena: 5 000Kč

 

B/ Vytvoření Kruhu přátel

Co to je: Kruh přátel je jednou ze strategií podpory inkluze dětí s postižením do běžných škol. Metoda byla vyvinuta ve Spojených státech a tam i na jiných místech se ukázala být velice efektivní. Kruh přátel je složený ze spolužáků, ale i učitelů nebo dalších osob, kteří chtějí pomoci řešit obtížné situace v životě spolužáka. Kruh přátel hledá způsoby, jak navazovat dobré vztahy, přátelství, jak se ve škole cítit lépe, jak podpořit jeho začleňování. Po vytvoření kruhu přátel se skupina s podporou pracovníka školy jednou týdně schází a hledá řešení pro konkrétní situace.

Proč: Kruh přátel dle zkušeností ze zahraničí významně podporuje každého žáka s potížemi v učení nebo chování. Kruh je pro něj podpora i závazek, zdroj porozumění a přijetí, učí se věřit lidem i sám sobě a hledat pozitivní cesty k řešení obtížných situací. Sám osobně na těchto řešeních podílí. Totéž se ovšem učí i členové kruhu a zároveň jsou sami posilování v hledání svých schopností.

Jak: Kruh má tři hlavní úlohy - povzbuzovat a chválit úspěchy a pokroky; pojmenovávat problémy, stanovit cíle a navrhovat strategie jejich dosahování a pomoci uplatnit tyto nápady v praxi.

Vytvoření Kruhu zahrnuje tyto kroky:

  • Získat podporu a souhlas žáka, o něhož jde a jeho rodičů.
  • Setkat se s celou třídou a zjistit, kdo by byl ochotný být „podporovatelem" (doba trvání je zhruba 30-40 minut).
  • Informovat rodiče žáků, kteří byli vybráni za členy Kruhu a získat souhlas se zapojením jejich dítěte.
  • Naplánovat týdenní setkávání Kruhu, žáka ve středu zájmu a dospělého facilitátora (20-30 minut).

Cena: 1 500 Kč (seznámení se situací ve třídě, vytvoření Kruhu a  uspořádání prvního setkání, účast na dalších 2 setkáních Kruhu).

Co o Kruhu přátel řekly děti, které se jej zúčastnily (6. třída ZŠ):

Proč jsi se stal/a členem Kruhu podpory?

L.: Protože jsem chtěla Š. pomoct se sžitím se třídou.

K.: Chtěla jsem Š. pomoci a myslím si, že když bude mít kolem sebe pár lidí, na které se bude moct obrátit, tak se může hodně změnit.

A.: Chtěl jsem Š. pomoct zapadnout a začít se učit, aby dosáhl nejlepšího.

V čem Š. Kruh pomáhá?

L.: V komunikaci a se soustředěním při práci.

K.: V učení a aby sem víc zapadl.

D.: V učení, teď už se učí hodně a možná ho to i baví.

C/ Přímá podpora začleňování ve třídě a škole

První krok: Společně vyhodnotíme situaci u vás ve škole, kterou považujete za obtížnou - (např. nedaří se začlenit žáka se speciálními vzdělávacími potížemi; třída má problém s ním nebo naopak, on se třídou; do třídy má nově nastoupit dítě se SVP...) Po zjištění situace vám nabídneme plán dalšího postupu, návrh konkrétních opatření a  podpory.

Dalšími kroky mohou být:

  • Podpora komunikace ve třídě (dílna se třídou, Kruh podpory nebo další nástroje
  • Plánování zaměřeného na člověka...)
  • Podpora spolupráce s rodiči
  • Metodická podpora učitelů

Cena: dohodou, dle potřeb školy

KONTAKT:

MICHAELA NĚMCOVÁ

Rytmus o.s., Středisko podpory inkluze

Tel.: 734 852 654

e-mail: michaela.nemcova@rytmus.org

 

Inkluze.cz
Původní článek

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ