obr4share

Inkluze

12345

Inkluze

Down Syndrom

Výzkum na ZŠ v Karlovarském kraji

Výzkum na ZŠ v Karlovarském kraji: Méně početné třídy umožňují skoncovat s nezákonnou selekcí dětí, učitelé ale potřebují metodickou podporu.

Unikátní výzkum zaměřený na schopnost běžných základních škol vzdělávat i žáky s lehkým tělesným či mentálním postižením, jak jim přikazuje zákon, odhalil velké rozdíly mezi jednotlivými školami v Karlovarském kraji. Úspěch závisí často na vůli vedení škol, ale i na metodické podpoře učitelů. Ti sami volají po lepší kvalitě a zaměření svého dalšího vzdělávání. V kraji chybí i raná péče, výhodou jsou naopak početně menší třídy, plyne z výzkumu, který realizovala Nadace Open Society Fund Praha.

 

„Školy v Karlovarském kraji mají již nyní nižší průměrný počet žáků ve třídě - zhruba 22 žáků. Přibližně polovina tříd na základních školách má dokonce méně než 22 žáků," zjistili autoři průzkumu. Třídy s 25 žáky nejsou vůbec časté a větší třídy jsou spíše výjimkou.

Nižší počty žáků ve třídě jsou ideální příležitostí pro školy, které se zatím vzdělávání dětí se speciálními potřebami vyhýbají. Učitelé ale potřebují metodickou podporu, a to nejen jednorázovou. „Učitelé ze škol, kde je vysoký počet integrovaných žáků, zdůrazňovali, že nejdůležitější je odborná připravenost učitelů a sdílení vize, že každé dítě má být podporováno tak, aby maximálně rozvinulo svůj vzdělávací potenciál. Ať už se jedná o žáka s handicapem, průměrného žáka či toho s mimořádným nadáním," uvedla Karin Marques, koordinátorka Nadace Open Society Fund Praha.

 

Naopak hlavními překážkami začleňování dětí etnických menšin, zdravotně postižených či dětí z chudých či sociálně vyloučených rodin do běžných základních škol v kraji je podle výzkumu nedostatek zařízení pro předškolní děti ze znevýhodněného prostředí (tzv. raná péče), dlouhé čekací doby na pedagogicko-psychologické poradny, nejasná úloha asistentů pedagoga a právě nedostatečné školení a odborná podpora učitelů. Většina učitelů během výzkumu přiznala, že ve výuce v heterogenní skupině dětí cítí své limity. „Z šetření vyplynulo, že pedagogové postrádají metodické vedení v oblasti inkluzivního vzdělávání, že mají problém získané informace používat v praxi. Potřebovali by kurzy dalšího vzdělání, ve kterých by si osvojili postupy a metody práce s heterogenní skupinou, příklady dobré praxe aplikovatelné v jejich pedagogické činnosti," komentovala výsledky výzkumu Jana Trantinová, vedoucí školského odboru Karlovarského kra­je.

 

Pozitivním zjištěním je však podle ní to, že na některých školách začlenění dětí se speciálními potřebami už umí. Deset škol na Karlovarsku (např. ZŠ Regionu Karlovarský venkov, ZŠ v Jáchymově, Lomnici a Velké Hleďsebi) již přistoupilo k inkluzivnímu vzdělávání a mají podporu kraje.

 

Výzkum také ukázal, že v dostupnosti rané péče je na tom Karlovarský kraj nejhůře v republice. „Mateřská centra tu jsou zakládána ve větších městech, jen výjimečně fungují v malých obcích," zdůrazňují autoři studie. Centra by měla začít vznikat při mateřských a základních školách a být otevřená všem dětem, doporučují.

 

Unikátní výzkum, který pro Nadaci Open Society Fund Praha uskutečnila výzkumná agentura Terezy Dvořákové, probíhal od května do prosince 2012 na zhruba polovině základních škol v kraji a také v pedagogicko-psychologických poradnách a na školských úřadech. „Jeho cílem bylo zjistit, do jakých škol znevýhodněné děti chodí, co se školám při integraci daří, nebo co jim naopak schází a v čem potřebují pomoci," řekla Karin Marques.

Výzkum je součástí pilotního projektu Nadace Open Society Fund Praha a Karlovarského kraje, který má regionu pomoci integrovat děti se speciálními potřebami (např. děti z etnických menšin, ale i zrakově postižené, vozíčkáře nebo děti se sníženým IQ) do běžných škol. „Jsou prvním krajem, kde projekt děláme. Další už ale následují, jednáme nyní také s Ústeckým krajem a krajem Vysočina," dodala Karin Marques z Nadace Open Society Fund Praha.

 

Více informací:

Karin Marques, koordinátorka programu Inkluzívní vzdělávání, Nadace Open Society Fund Praha Tel: 607 972 882 / E-mail: karin.marques@osf.cz / Web: http://sikk.osf.cz

Marie Peřinová, manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha Tel: 777 787 975 / E-mail: marie.perinova@osf.cz

 

Původní článek

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ