obr4share

Inkluze

12345

Inkluze

Down Syndrom

Profil na jednu stránku v praxi

Profil na jednu stránku je poměrně jednoduchý nástroj plánování, s jehož pomocí lze představit dítě nebo mladého člověka někomu, kdo jej nezná. Na jedné stránce, která je rozdělena na tři části, se dozvíme, co je na daném dítěti skvělé, co je pro něj z jeho pohledu důležité a co potřebujete vědět k tomu, abyste dané dítě uměli dobře podpořit. Nedílnou součástí je fotografie dítěte nebo mladého člověka.

 

Sestavení Profilu na jednu stránku iniciovala asistentka pedagoga Iveta Hronková pro sedmnáctiletou Katku, která je v deváté třídě a v příštím školním roce bude přecházet na dvouletou školu praktickou. Profil tak obsahuje mnoho důležitých informací, které mohou vyučujícím pomoci v prvním kontaktu s Katkou a Katce tak usnadnit vstup do nového prostředí.

Kdo se na tvorbě Katčina Profilu na jednu stránku podílel?

Na Profilu jsem spolupracovala s Katkou, jejími rodiči, sourozenci, spolužáky a pedagogy, kteří ji ve škole učili. Na začátku jsme si Katkou společně prošly profily dětí uvedené v metodice Profil na jednu stránku a pak si povídaly o tom, jak Katka sama sebe vnímá. Co má na sobě ráda, co ji baví a s čím potřebuje pomoci. Pak jsme s Katkou oslovily spolužáky, na pedagogické radě jsem poprosila učitele o jejich popis a nakonec jsem se sešla s nejbližší rodinou. Vzhledem k početnosti všech skupin (18 dětí, 15 učitelů a pětičlenná rodina) jsem s každou pracovala samostatně. Pro všechny jsem měla připravené dotazníky, do kterých vpisovali odpovědi na otázky, co na Katce obdivují, co je podle nich pro ni důležité a jak ji nejlépe podpořit.

To znamená, že se Vám muselo vrátit hodně informací. Jak se pak z takového množství sestaví jedna stránka?

Je pravda, že jsem pak měla velké množství materiálu. Odpovědi jsem však probírala s Katkou a ona určovala, co do Profilu zařadit a co není pro ni momentálně důležité. Sestavit je na jednu stránku byl trošku problém, protože jsme se neomezovaly jen na informace o škole, ale vkládaly jsme tam i body o tom, co ji baví v životě. Pomocí grafických úprav se nám pak informace na jednu stránku vešly. Z této práce jsem měla velkou radost. Bylo příjemné Katku pozorovat, když si četla, co o ní spolužáci a učitelé napsali. Bylo pro ni povzbuzením, že o ní píší něco hezkého.

Jak spolužáci hodnotili práci na Profilu? Zajímalo je to, chtěli vůbec o Katce něco psát?

Jejich komentáře byly výstižné, rozepisovali se a dokázali podrobně popsat Katčiny vlastnosti. Bylo znát, že ji opravdu znají, i když se tak někdy neprojevují. Psali například o tom, že nemá ráda hluk ve třídě, a proto potřebuje mít možnost odejít do místnosti, kde je klid. Psali, že je empatická, když se někomu něco přihodí, vždy mu přijde na pomoc... Využití spolužáků a kamarádů bylo pro Profil zásadní. Vrstevníci mají úplně jiný náhled než my dospělí. Výsledný Profil jsme pak s Katkou ve třídě přečtly a spolužáky upřímně zaujal. Ptali se na Katčinu novou školu, co se tam bude učit, jak bude vypadat výuka. Společná tvorba hodně prospěla klimatu ve třídě.

Jak Profil hodnotili pedagogové. Byl pro ně inspirací, jak pracovat s dětmi zase trochu jinak?

Většina pedagogů Profil na jednu stránku neznala, ale výsledek je překvapil a řekla bych, že některé inspiroval. Například paní zástupkyně ředitelky navrhla, že by se Profily mohly připravovat všem dětem z pátých ročníků, které vstupují na druhý stupeň. Pro vyučující z druhého stupně by tak Profily mohly být užitečným zdrojem, jak poznat nové žáky a jak s nimi pracovat.

Bylo při práci na Profilu pro Vás nebo pro Katku něco obtížné?

Pokud mohu mluvit za Katku, tak pro ni bylo nejtěžší říct, co má na sobě ráda. Myslím, že každý má problém sám sebe ohodnotit kladně, umět se pochválit. Katka je skromná a sebekritická. Bylo příjemné slyšet, že si o sobě myslí, že je kamarádská a že umí číst. Zmiňovala věci, které jsou pro ni důležité. Pro mě bylo nejtěžší zpracování velkého množství informací v krátkém čase a vybrat z nich ty nejpodstatnější.

Může být Profil užitečný i v jiném kontextu, než že pomáhá představit dítě nebo mladého člověka někomu, kdo jej nezná?

Podle mého názoru může samotná tvorba na Profilu pomoci například rodičům, kteří mají problém s přijetím svého dítěte, resp. s přijetím jeho znevýhodnění. Během společné práce se hledají pozitiva, říká se, co všechno dítě dokáže a umí. To může mít velký psychologický vliv na všechny zúčastněné.

Překvapilo Vás něco během práce na Profilu?

Jak bylo pro nás všechny jednoduché napsat, co máme na Katce rádi a co na ní obdivujeme.

 

Metodiku Profil na jednu stránku vydalo v loňském roce občanské sdružení Rytmus, které rovněž pořádá metodická školení pro pedagogy. V průběhu metodického školení se zájemci seznámí s nástrojem Profil na jednu stránku, naučí se jej vytvářet a používat ve škole. Na závěr setkání každý obdrží tištěnou metodiku. Termíny nejbližších seminářů jsou 12.4.2013 v Pra­ze, 16.4.2013 a 20.4.2013 v Brně.


Alžběta Kolumpeková, Inkluze.cz

Původní článek

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ