obr4share

Inkluze

12345

Inkluze

Down Syndrom

Zaujalo nás: inkluze v médiích

Přinášíme Vám tipy na dva zajímavé zdroje:

 

Jedním je článek od Ivety Němečkové: O transformaci praktických škol, ve kterém se zamýšlí nad petiční vlnou, která se v loňském roce v České republice přehnala a rozdmýchala mezi odborníky debatu o tom, zda rušit či zachovat praktické školy. Iveta Němečková je koordinátorkou a metodičkou programu Step by Step a v závěru svého textu uvádí:

„...transformace není totéž co zrušení. Cílem transformace je především vytvořit lepší podmínky pro vzdělávání dětí, které potřebují podporu, a ty, které s touto podporou budou prospívat v běžné škole, prostě vzdělávat s ostatní populací (...). Děti, které chodí do školy s ostatní populací, dosahují při dostatečné podpoře lepších výsledků a jsou více motivovány ke vzdělávání. Jejich uplatnění v dospělém životě je daleko snadnější, vybírají si povolání z širšího spektra možností. Velkým bonusem oproti vzdělávání ve speciálních školách je také možnost přirozeného kontaktu s ostatními vrstevníky, budování vztahů a získávání odpovídajících sociálních dovedností. A právě to je pro dospělý život a uplatnění ve společnosti velmi důležité. A nejen pro ně."

 

Celý článek naleznete na serveru Romea.cz http://www.romea.cz/...tickych-skol

 

Druhým zdrojem je publikace vydaná organizací Amnesty International pod názvem Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Publikace vydaná v prosinci 2012 se zaměřuje na mapování úlohy krajů v oblasti podpory společného vzdělávání, které se týká jak žáků se zdravotním postižením, tak žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Studie vychází z předpokladu, že jsou kraje celky, které mají lepší přehled o dění v jimi spravovaných územích. Disponují financemi, mohou vykonávat kontrolní činnost a především jsou tvůrci krajských strategií ve vzdělávání. Publikace tak přináší srovnání, nakolik jednotlivé kraje využívají své možnosti k naplnění rovných příležitostí ve vzdělávání.

 

Podrobné informace o výsledcích studie a následných doporučení jednotlivým krajům naleznete na http://www.osf.cz/...3v_FINAL.pdf

 

Alžběta Kolumpeková, Inkluze.cz

Původní článek

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ