obr4share

Inkluze

12345

Inkluze

Down Syndrom

Česko mluví o vzdělání

Obecně prospěšná společnost Eduin zahájila 17. ledna 2013 půlroční veřejnou debatu Česko mluví o vzdělávání. Prostřednictvím praktických a často diskutovaných otázek chce zdůraznit nutnost jasně formulovat cíle vzdělávacího systému.

 

Kampaň si klade za cíl prodiskutovat a prosadit řešení dvou klíčových problémů vzdělávání v České republice:

 

Potřebujeme znova formulovat cíle vzdělávání

Cíle formulované ve „školském" zákoně jsou příliš obsáhlé a nekonkrétní, proto je fakticky nikdo nepoužívá a nevztahuje k nim připravovaná opatření typu vzdělávacích standardů, revize vzdělávacích programů, plošného testování či státní maturity. Nejasná představa, k čemu by tato opatření měla sloužit, pak způsobuje časté bloudění a neefektivní investice. Nejkřiklavějším případem je státní maturita.

 

Je nutné zajistit, aby každý nový ministr či ministryně nezačínali znova od nuly

Neexistence jasně formulovaných cílů a jakéhokoli opatření, které by zajistilo kontinuitu vzdělávací politiky, způsobuje, že mnoho práce, kterou ministerstvo školství a jemu podřízené organizace vykonají, spadne pod stůl s nástupem nového ministra. Typickým příkladem je například kariérní řád, který se objevuje, případně mizí s každým novým ministrem či ministryní. Hledejme způsoby, jak tuto nahodilost ve vzdělávací politice odstranit.

 

Více o kampani a plánovaných aktivitách naleznete na www.ceskomluvi.cz

 

Zdroj: http://www.eduin.cz ; http://www.ceskomluvi.cz

Alžběta Kolumpeková, Inkluze.cz

Původní článek

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ