obr4share

Literatura a časopisy o DS

Down Syndrom

Některé z uvedených knih si můžete vypůjčit ve Společnosti nebo si je u nás zakoupit. Bývají k dispozici také v Rané péči nebo například v SPC při MŠ Štíbrova.

Odborné a informační publikace

Šustrová, Mária a kolektiv: Diagnoza: Downov syndrom (slovensky)

Spoločnosť Downovho syndrómu v Slovenskej republike, Bratislava, 2004, ISBN: 80-8046-259-3

 

Halder Cora: Dítě s Downovým syndromem ve škole
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s., Praha, 2004, ISBN: neuvedeno

 

Selikowitz, Mark: Downův syndrom
Portál, Praha, 2005, ISBN: 80-7178-973-9

 

Kučera, Jiří: Downův syndrom: model a problém
Avicenum, Praha, 1981, ISBN: neuvedeno

 

Pueschel, Siegfried M.: Downův syndrom pro lepší budoucnost: metodická příručka pro rodiče
Teach-Market, Praha, 1997, ISBN: 80-86114-15-5

 

Jarošová, Jana: Lidský rozměr 21
Ovečka, o.p.s., České Budějovice
Ke stažení ve formátu .pdf

 

Farkašová, Janka: Manuál do vrecka pre rodičov - Individuálna integrácia detí s Downovým syndrómom v základnej škole (slovensky)

Vydalo občanské sdružení Up-Down Syndrom

Ke stažení ve formátu .pdf

 

Engels, Netty: Matematika - krok za krokem; Metodika k výuce matematiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - například s Downovým syndromem (příručka + CD se souborem pracovních listů a příloh)
JPM TISK, Praha, 2008, ISBN: 80-86313-23-9.

 

Švarcová, Iva: Mentální retardace
Portál, Praha, 2000, ISBN: 80-7178-506-7

 

Janíková, Monika: Milá maminko, milý tatínku: Downův syndrom - jeden chromozom navíc
Triton, Praha, 2000, ISBN: 8072540912

 

Morales, Rodolfo Castill: Orofaciální regulační terapie, Metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje
Portál, Praha, 2006, ISBN: 80-7367-105-0

 

Riegrová, Ivona: Prožít a pochopit
SPMP ČR, sekce Downův syndrom, Jablonec nad Nisou, 1995, ISBN -

 

Všetička, Jan: Recenze - fakta o Downově syndromu
SPMP ČR, sekce Downův syndrom, Jablonec nad Nisou, 1999, ISBN: 8023857215

 

Winders, Patricia C.: Rozvoj hrubé motoriky u dětí s DS, Průvodce pro rodiče i profesionály
Jihočeská univerzita ve spolupráci se společností Ovečka, o.p.s., České Budějovice, 2009, ISBN: 8073941686

 

Boldiš, Pavel: Šťastnou cestu
SPMP ČR, Jablonec nad Nisou, 2000, ISBN: 80-238-7142-0

 

Fürnschuß - Hofer Simone: Život je krásný

Šimon Ryšavý, Brno, 2012, ISBN: 978-80-7354-104-0

Časopisy

PLUS 21 - Časopis Společnosti Rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Více informaci

 

Mentální retardace - Časopis Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

Beletrie

Strusková, Olga: Děti z planety D.S.
G plus G, Praha, 2000, ISBN: 8086103315

 

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany
Albatros, Praha, 1998, ISBN: 80-00-00614-6

 

Espinàs, Josep M.: Jmenuješ se Olga: Dopisy dceři, mongoličce
Zvon, Praha, 1994, ISBN: 8071131075

 

Pueschel, Siegfried M.: Můj syn Chris
SPMP ČR, sekce Downův syndrom, Jablonec nad Nisou, 1999, ISBN: 80-238-5722-3

 

Zuckoff, Mitchell: Naia se smí narodit
Portál, Praha, 2004, ISBN: 80-7178-827-9

 

Edwards, Kim: Strom v srdci
Tatran, Bratislava, 2008, ISBN: 978-80-222-0546-7

Další užitečná literatura

Strassmaier, Walter: 260 cvičení pro děti raného věku
Portál, Praha, 1996, ISBN: 978-80-7367-880-7

 

Stančíková, Markéta a Šabatová, Jitka (sdružení PIAFA): Canisterapie v terorii a praxi: Sborník her a pomůcek pro praktickou realizaci canisterapie u různých cílových skupin

Ing. Dalibor Gregor, Opava 2012, ISBN 978-80-87731-00-0


Lynch, Charlotte a Kidd Julia: Cvičení pro rozvoj řeči: prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí
Portál, Praha, 2010, ISBN: 978-80-7367-699-5

 

Newman, Sarah: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením

Portál, Praha, 2004, ISBN: 80-7178-872-4

 

Chvátalová, Helena: Jak se žije dětem s postižením
Portál, Praha, 2012, ISBN: 978-80-2620-086-4

 

Chvátalová, Helena: Jak se žije dětem s postižením po deseti letech
Portál, Praha, 2012, ISBN: 978-80-2620-086-4

 

Fitznerová, Ivana: Máme dítě s handicapem
Portál, Praha, 2010, ISBN: 978-80-7367-663-6

 

Lebeer, Jo: Programy pro rozvoj dětí s odchylkami vývoje
Portál, Praha, 2006, ISBN: 80-7367-103-4

 

Pokorná, Věra: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
Portál, Praha, 2011, ISBN: 978-80-7367-931-6

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ