obr4share

Aktuality

Down Syndrom

21. března je Světový den Downova Syndromu

Již podeváté se letos pod záštitou Organizace spojených národů připomíná 21. březen jako Světový den Downova syndromu (World Down Syndrome Day / WDSD). Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie 21. chromozomu. Proto se slaví právě 21. den 3. měsíce. Světový den Downova syndromu je příležitostí pro několik milionů osob s Downovým syndromem, pro jejich rodiny, blízké a přátele po celém světě poukázat na pozitivní i problematické aspekty, které s sebou přináší život s chromozomem navíc. Téma letošních oslav zastřešuje motto "My se rozhodujeme" („We decide"). Cílem je poukázat na skutečnost, že všichni lidé s Downovým syndromem by se měli, stejně jako ostatní, s případnou adekvátní podporou plně účastnit rozhodování o záležitostech ovlivňujících jejich životy. Jejich smysluplná participace je základním principem lidských práv, podporovaným Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

 

Dnes byl na webu Evrospké asociace Downova syndromu zveřejněn náš příspěvek v rámci kampaně "My se rozhodujeme": http://www.edsa.eu/wdsd-2020-we-decide-czech-republic/

 

A vytvořili jsme Společnou stopu dlouhou 172 metrů, do které se zapojilo 776 nohou: http://www.downsyndrom.cz/aktuality/779/776-nohou-vytvorilo-stopu-dlouhou-172-metru.html 

 

Přejeme krásný slavností den všem lidem s Downovým syndromem v České republice i po celém světě!

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ