obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Setkání našich rodičovských skupin v sobotu 9. listopadu 2019

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,

 

srdečně Vás zveme na setkání skupin Naše maličké, Předškoláčci a Školáčci Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v Mateřské škole speciální Štíbrova v Praze 8 Kobylisích (Štíbrova 1691/20). Přijíždět můžete již v 9 hodin, a kdo vydrží, může s námi zůstat do 14:30 hodin.

Časový harmonogram

 

9:00

PŘÍJEZD

 

9:15 - 10:00

Láska v rukách

→nejmladší účastníci

 

10:00 - 10:45

Muzikoterapie

→cca 5-7 let

→Sabina Cabadová

 

10:00 - 10:45

Výtvarka + pohybovky

→mladší děti

→cca do 5 let

 

11:00 - 11:45

Výtvarka + pohybovky

→školáci

→nad 5 let

 

11:00 - 13:00

Přednáška Lenky Hečkové

→rodiče

 

13:30 - 14:30

Skupinová matematika

→ předškoláci a školáci

 

14:30

KONEC

Během dne budou probíhat INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (viz níže)

(zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti)

Program:

 

1. Společné terapie pro děti:

 

 

* Láska v rukách - pro kojence

 

Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí, a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.

Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám přináší život s dítětem s jedním chromozomem navíc.

Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.

(Kristinka Bejšáková)

* Muzikohrátky pro předškoláky až mladší školáky (5-7 let)

Tentokrát se můžete těšit na muzikohrátky se Sabinou Cabadovou. Bude se zpívat i tančit, a hrátky jsou určené pro děti 5-7 let.

Pozor, kapacita je ovšem omezená! Proto se, prosím, hlašte v emailu s potvrzením účasti!

(Sabina Cabadová)

 

* Výtvarka a pohybovky

A na koho se nedostane místo na muzikohrátkách, ten se může těšit na podzimní výtvarku, pohybovky a třeba i nějakou hru.

(asistentky)

 

* Hravá matematika pro školáky

Setkávání, při kterém se rozhodně nenudíme. Hravá matematika probouzí u dětí zájem o matematiku díky hře a kooperaci s vrstevníky. Společnými aktivitami rozvíjíme prostorovou orientaci, logické uvažování, předmatematické i matematické dovednosti dětí. Kladný přístup a motivaci považujeme za fungující přístup k učení. Nenásilnou formou budujeme v dětech zdravé sebevědomí, vztah k číslům i počítání, které nemusí být jen jedním velkým strašákem. DĚTI SE UČÍ SPOLEČNĚ A NAVZÁJEM. (maximální počet dětí ve skupině - 6)

(Denisa Benešová)

 

2. Individuální terapie pro děti:

* Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí - pro předškoláky a školáky

Radost z poznávání je přirozeností člověka, ale mnohdy je potřeba ji probudit. Individuální terapie Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí je určena pro malé školáčky a předškoláčky od 4 let. Předpokladem pro úspěšné vytvoření matematických představ jsou dostatečně rozvinuté kognitivní funkce (zejména paměť, pozornost, koncentrace, řeč). Podporujeme pozitivní vztah dětí k poznávání světa kolem a snahu objevovat, zkoušet a učit se z vlastních chyb. Matematika krok za krokem využívá principy samostatnosti, přesnosti, přehlednosti a opakování, které dětem pomohou otevřít dveře do světa čísel.

(Denisa Benešová)

* Logopedie - pro batolata a předškoláky

Význam řeči je pro člověka zcela zásadní, protože řeč je spojena s psychickými procesy probíhajícími celým naším vědomím a je formou našich myšlenkových pochodů. Řeč je pro nás nedílnou součástí veškerého společenského života. S její pomocí se dorozumíváme a používáme k získávání a předávání informací. Bohužel děti s trisomií 21 mají často velký hendikep v této oblasti, ale tento hendikep lze zmírnit nebo dokonce zcela odstranit. Což ale vyžaduje úsilí nás rodičů a pomoc odborníků.

(Lenka Němečková)

3. Přednáška pro rodiče:
* Přednáška Lenky Hečkové - Právní úprava společného vzdělávání v kontextu legislativních změn

Aktuální právní úprava společného vzdělávání a platné i plánované legislativní novinky.

Jaké změny přinese novela vyhlášky o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a novelizace souvisejících předpisů. Jaké změny směrem k inkluzi Ministerstvo školství plánuje v rámci plánované novely školského zákona. Jak se změny dotknou dětí s Downovým syndromem? Na jakou podporu budou mít nárok ve škole běžné a na jakou ve škole speciální?

Zveme Vás na debatu s Lenkou Hečkovou z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

(Lenka Hečková)

 

Další důležité informace - nepřehlédněte!

1) Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 7. 11. 2019 na e-mail marie.klis@seznam.cz! (tel. číslo 723 570 654)

2) Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.

3) Protože setkání probíhá od 9 do 14:30 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺

4) Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, požádejte prosím o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

 

Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!

Tým organizátorů

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ