obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Členská schůze spolku DownSyndrom CZ

Vážení členové spolku, milí rodiče,

 

ráda bych vás jménem spolku DownSyndrom CZ pozvala na členskou schůzi, která se uskuteční 23. 11. od 10:00 do 13:00 v prostorách DownSyndrom CZ Vybíralova 969/2, Praha 9 - Černý Most. Na schůzi bychom vám chtěli představit, co se nám vše za uplynulý rok podařilo a s jakými překážkami se v současné chvíli potýkáme. Čeká nás též volba členů výboru na další tři roky.

 

Od 13:30 do 15:00 na schůzi naváže workshop pro rodiče na téma: Svéprávnost a rozhodování s podporou

 

V příloze naleznete podrobnější program členské schůze společně s pozvánkou. Výroční zprávu spolku za rok 2018 (jejíž schválení bude také jedním z bodů programu schůze) jste všichni obdrželi v říjnu společně s číslem 2/2019 časopisu PLUS 21 nebo se s ní můžete seznámit na http://www.downsyndrom.cz/o-nas/vyrocni-zpravy.html. Přihlásit se (ať už na obě akce, či pouze na členskou schůzi nebo seminář) můžete do 20. 11. na adrese: downsyndrom@centrum.cz

 

Těšíme se na vás,

 

 

Ing. Lenka Kratochvílová

jednatelka, z.s.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ